Activitats

Seminari de Passaport a la Professió «Professionals i xarxes socials»

El passat 23 de novembre de 2022 va tenir lloc el seminari «Professionals i xarxes socials» que s’organitza dins del marc del Passaport a la professió i que està vinculat amb l’assignatura de primer curs del grau en GIDD, Biblioteques, arxius i centres de documentació. En aquesta sessió, els assistents van poder conèixer els projectes que duen a terme, a les xarxes socials, institucions tan diverses com el Museu de la Música, a càrrec de Sara Guasteví; el CRAI UB a càrrec de Ros Oliva; el Consorci de Biblioteques de Barcelona, a càrrec d’Anna Cabré, directora d’Innovació i Comunicació i, finalment, la Biblioteca de Palafrugell que té un canal de TikTok molt actiu que van venir a presentar Susana Ruiz i Montserrat Colomé.

La sessió va resultar molt interessant i va permetre veure la diversitat d’accions que es fan a les xarxes i la política que cadascuna de les institucions segueix per fer difusió dels serveis que ofereixen i dels fons i les col·leccions que conserven, tot adaptant-se al perfil dels seus usuaris.