Professorat

Javier Guallar presenta comunicacions sobre curació de continguts a dos congressos a Amèrica Llatina

El professor de la FIMA Javier Guallar ha presentat recentment dues comunicacions sobre curació de continguts a dos congressos en línia a Amèrica Llatina, conjuntament amb Wileidys Artigas (High Rate Consulting, EUA) i Jesús Cascón-Katchadourian (Universidad de Granada). Les ponències han estat: “Curación de contenidos en redes sociales de revistas científicas: buenas prácticas en revistas LIS de Iberoamérica”, a les jornades IRECI, Investigación y Revistas Científicas (1-3 de novembre de 2022) i “Curación de artículos en revistas de factor de impacto, una mirada a las redes sociales”, al VI Encuentro Internacional de Investigadores de REOALCEI, a Medellín, Colòmbia (29 novembre – 1 desembre de 2022).

A les dues comunicacions s’estudia la curació de continguts a les publicacions a les xarxes socials de les revistes científiques d’Iberoamèrica, del rànquing Scimago Journal Rank de la base de dades Scopus, analitzant les temàtiques i les tècniques de curació i presentant una selecció de bones pràctiques.