Campus

Ràdio FIMA, projecte d’innovació docent de la Facultat

Un grup de professors de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona ha posat en marxa el projecte d’innovació docent coordinat pel professor Adrien Faure, “Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de pòdcast de la Facultat“.

El projecte consisteix a crear programes de pòdcast i allotjar-los en un canal obert de la Facultat, sota el guiatge de l’alumnat de l’assignatura de Creació radiofònica. Així mateix, es duran a terme formacions específiques per possibilitar la participació voluntària de l’alumnat i el professorat de tots els graus impartits, així com de la totalitat de persones que formen part de la FIMA.

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques permeten estendre el procés d’ensenyament i aprenentatge més enllà de les aules. Amb la voluntat d’aprofitar al màxim els recursos humans i tecnològics de la FIMA, s’ha decidit crear un canal propi per allotjar pòdcasts dels alumnes i del professorat. Aquest projecte combina la creació de recursos educatius oberts (OER) i l’aprenentatge basat en projectes (ABP) per millorar les competències comunicatives, l’ús de les TIC i el treball en equip, alhora que s’enforteix el sentiment de comunitat i pertinença a la FIMA.