Campus

Oberta la preinscripció del màster universitari en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació

S’ha obert el primer termini de preinscripció del màster universitari en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació que imparteix la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

El màster, que té una orientació eminentment professionalitzadora, prepara per a l’exercici de càrrecs de gestió, de direcció i de lideratge en l’àmbit bibliotecari. S’ofereix en modalitat en línia asíncrona perquè s’adequa al perfil més habitual de l’alumne, que acostuma a ser una persona amb obligacions personals i professionals que li fan difícil anar cada dia a classe.

S’estructura en 60 crèdits ECTS (que es poden fer en un o en dos anys acadèmics), dels quals 30 corresponen a assignatures obligatòries; 10, a assignatures optatives; 10 a pràctiques externes, i 10, al Treball final d’estudis.

Trobareu més informació a la web del màster. També podeu contactar amb la coordinadora dels estudis, Concepción Rodríguez Parada (crodriguezp@ub.edu) per demanar una entrevista presencial, telefònica o per videotrucada.