Professorat

Ponència de Pedro Rueda en un congrés a Trento

El professor Pedro Rueda ha participat al seminari internacional «De la periferia al centro: imprenta y literatura española en los siglos XVI y XVII», al bloc titulat «El contexto europeo y España» amb la conferència «De las periferias al centro: circuitos de distribución y consumo del impreso en el mundo moderno temprano». La trobada, organitzada per la Università di Trento per Claudia Demattè, Arantxa Llàcer i Marco Presotto, s’ha centrat en aspectes relacionats amb el teatre, amb la participació de membres de l’equip Prolope (UAB) i experts italians en història de la literatura i de l’edició del Segle d’Or.