Campus

Pràctiques Campus Rural 2024

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), en col·laboració amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) i la majoria d’universitats públiques espanyoles, que permet que estudiants universitaris puguin fer pràctiques acadèmiques en municipis de zones rurals amb problemes de despoblació.

La Universitat de Barcelona convoca 15 places per a la realització de pràctiques acadèmiques externes dirigides a estudiants universitaris amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i oportunitats futures de treball i contribuir al reequilibri territorial incentivant l’arribada de capital humà als espais més despoblats per dinamitzar el seu teixit productiu, social i institucional. Les places estan dotades d’una borsa o ajuda econòmica i amb cobertura de les despeses de cotització a la Seguretat Social. Les pràctiques tindran una prestació econòmica de 1.000 euros bruts mensuals. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la remuneració a l’estudiant van a càrrec del Ministeri convocant.

Les pràctiques acadèmiques externes podran ser desenvolupades en ajuntaments, mancomunitats i altres organismes, així com associacions, cambres de comerç o fundacions sense ànim de lucre i empreses legalment constituïdes, situades en municipis de menys de 5.000 habitants en zones rurals amb problemes de despoblació de qualsevol comunitat autònoma de l’Estat espanyol.

Les pràctiques es podran realitzar en el període comprès entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 2024 com a norma general, i tindran una durada mínima de dos mesos prorrogables a cinc mesos consecutius en casos molt justificats i prèvia autorització de la Comissió de Seguiment. No es podran dur a terme les pràctiques acadèmiques externes de manera fraccionada.

A través del GIPE podeu accedir a la convocatòria de PRÀCTIQUES CAMPUS RURAL 2024.

Un altre programa similar és el Projecte Odisseu, promogut per la Generalitat de Catalunya.