Defenses de TFM del màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (8-16 de juliol)

Aula 206

Els pròxims dies 8, 15 i 16 de juliol de 2024 tindran lloc les defenses de nou treballs finals del màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials. Els tribunals estaran formats pels professors Lluís Agustí, Jordi Andreu, Berta Blasi, Ángel Borrego, Jesús Gascón, Núria Jornet, Amadeu Pons, Carina Rey, Anna Rubió, Pedro Rueda, Dolors Soriano i Cristóbal Urbano. Carlos Cuevas. «La documentació notarial a Catalunya: tractament del fons de corredors de comerç a l’Arxiu del Col·legi Notarial de Catalunya». 8 de juliol 2024, 9 h. Aula 206 Jaume Molinas. «La imatgeria popular catalana a través del Fons Palau de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural». 8 de juliol 2024, 10.30 h. Aula 206 Daniel Jovellar. «Fons personal d’un comentarista cinematogràfic a la Biblioteca del Cinema: estudi de cas del fons Jaume Figueras». 8 de juliol 2024, 12 h. Aula 206 Francesc Ribot. «Proposta de model de gestió de la identitat visual de marca a través del fons patrimonial de l’empresa». 8 de juliol 2024, 13.30 h. Aula 206 Maria Rosa Alà. «Els fons personals a les biblioteques públiques: anàlisi i pautes per al tractament d'un fons personal». 15 de juliol 2024, 10 h. Aula 206 Gerard Ochoa-. «El fons Ochoa Mateo: projecte de creació d’un audiovisual». 16 de juliol 2024, 9 h. Aula 213 Elisenda March. «El tractament i processament del fons personal del músic Josep Ricart i Matas a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi». 16 de juliol 2024, 10.30 h. Aula 213 Jordan Sánchez. «Una entitat esportiva centenària: aproximació arxivística al fons patrimonial i històric del RCD Espanyol de Barcelona». 16 de juliol 2024, 12 h. Aula 213 Alexandra Hidalgo. «Biblioteques maçòniques: anàlisi comparativa de la biblioteca personal de Rossend Arús amb la de Víctor Balaguer». 16 de juliol 2024, 13.30 h. Aula 213 Les defenses de TFM són sessions públiques: hi podeu assistir si resulta del vostre interès.