Prorrogat el termini de presentació de sol·licituds de la beca per col·laborar amb la Unitat UB-Bullipèdia i el BulliLab de Ferran Adrià

S'ha ampliat fins al 10 de juny el termini de presentació de sol·licituds de la beca que el vicerectorat de Política Docent i Lingüística ha convocat per col·laborar —entre el 14 de setembre de 2015 i el 13 de març de 2016— amb la Unitat UB-Bullipèdia (Campus de l'Alimentació de Torribera), el BulliLab de Ferran Adrià i el CRAI Torribera en tasques relacionades amb la gestió de la documentació gastronòmica de la UB i del BulliLab.

La beca està adreçada específicament a diplomats en BiD, llicenciats en Documentació o graduats en IiD que actualment estiguin cursant el doctorat o un màster a la Facultat de BiD. La dedicació és de 20 hores setmanals, amb una retribució mensual de 493,60 € (en brut). Consulteu aquí els detalls de la convocatòria.

Seccions