Enquestes

En aquest servidor es troba hostejat el programa LimeSurvey que permet als professors elaborar gestionar i distribuir enquestes lligades a qualsevol dels projectes, línies d'investigació desenvolupades.