Qui sóc

Doctora en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre la primera comunitat de clarisses en terres catalanes (fundació i arxiu), publicada el 2007: El monestir de Sant Antoni de Barcelona: l’origen i l’assentament del primer monestir de clarisses a Catalunya (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007). Formada com a medievalista a la Universitat de Toulouse-Le Mirail, amb una tesi de llicenciatura-maitrise sobre la condició de la dona catalana a través dels testaments (Ego femina: les últimes voluntats : la dona a través dels testaments femenins catalans : 938-1131, l’any 1992). Màster d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB- AAC-GD) amb un treball de fi de màster sobre el notariat (Catàleg dels protocols notarials de Vilanova i la Geltrú. Barcelona: Fundació Noguera, 2001). 

Professora titular del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, on imparteixo docència des de l'any 1994 en assignatures d'arxivística, patrimoni documental i tècniques historiogràfiques de la recerca documental.

 

Una de les meves línies d’investigació és la gestió de la memòria al llarg de la història i la seva materialització en els arxius, com també el que podria denominar-se sexuació de la memòria. Concretament, m’interessa la configuració i la història dels arxius en les comunitats monàstiques femenines, la funció i el perfil de les arxiveres, i, en general, el paper de l’arxiu en el marc de la memòria i l’escriptura femenines; i, en l'època contemporània, la cartografia d’una memòria del feminisme (arxius d’associacions i entitats, arxius de dones vinculades al moviment polític de les dones). En l’àmbit de la història de les dones, m’interesso per l’espiritualitat femenina en l’època medieval, en especial per la primera topografia de l’orde de Santa Clara a la Corona d’Aragó. Investigo també aspectes de la fundació i organització dels monestirs femenins a través de les ordinacions i les constitucions, les regles monàstiques i d’altres documents d’arxiu d’autoria i/o escriptura femenina. Finalment, he cercat figures i pràctiques de mediació femenina a l’època medieval.

Formo part del Grup de investigació consolidat del Centre de Recerca de Dones Duoda, que ha creat la Biblioteca virtual de investigació Duoda, que edita críticament una selecció d’obres de diversos gèneres històrics i literaris, escrites entre els segles IX i XX, especialment d’autoria femenina. Sóc també investigadora del projecte d'I+D Claustra. Atlas de espiritualidad femenina de los Reinos Peninsulares (IRCUM-UB), que té com a objectiu l'estudi, la catalogació i la cartografia dels espais d’espiritualitat femenina (HAR2011-25127). I actualment sóc co-investigadora principal, al costat de la Dra. Blanca Garí de Aguilera, del projecte d'I+D Paisajes espirituales: una aproximación espacial a las transformaciones de la religiosidad femenina medieval en los Reinos Peninsulares de la Edad Media (siglos XII-XVI) (IRCUM-UB) (HAR2014-52198-P).