Gestió

  • Comissio d'Arxius del Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines de Catalunya (SAF)
  • Consell assessor de la revista BiD: textos universitaris de bibiblioteconomia i documentació
  • Consell editorial de la revista Duoda. Estudis de la Diferència Sexual
  • Directora de Duoda. Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona (04/12/2009-14/01/2015)
  • Secretària docent de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (22/07/2005-12/06/2009)