Benvingut a la meva pàgina web personal!

 

Llicenciada en Filologia Catalana. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Doctora en Documentació. Directora de BESCOLAR. Grup de recerca de biblioteques educatives reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR_1479_2009-2014). Posteriorment, aquest grup es va integrar dins del grup BiBES. Biblioteques, Educació i Societat  (2014 SGR 382). Directora del Postgrau de Promoció Lectora entre els anys 2017 i 2019.

Des de l’any 1993 fins al 2020 ha estat professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona amb la qual segueix col.laborant. La seva docència i la investigació se centren en les àrees de biblioteques escolars, biblioteques públiques –especialment la història de les biblioteques públiques catalanes- i llibres infantils.

Entre les seves publicacions sobre biblioteques escolars destaquen Formar-se per informar-se: la integració de la biblioteca a l’escola (Ed. 62, 1993), Premi Rosa Sensat de Pedagogia 1993, escrita conjuntament amb Mònica Baró. També amb aquesta autora i Inma Vellosillo va publicar Bibliotecas escolares ¿para qué? (Anaya, 2001) i, amb el mateix equip, sota la direcció d'Inés Miret, ha col·laborat en diversos estudis finançats per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez i el Ministerio de Educación: Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones (2005), Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de buenas prácticas (2009); Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? (2011), una eina per a l’autoavaluació; i l'estudi comparatiu Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. Va participar també en l'estudi Huellas de un viaje. Trayectorias y futuros de las bibliotecas escolares en Galicia (2021), un encàrrec de la Xunta de Galicia d'anàlisi sobre el programa de biblioteques escolars al llarg del seusquinze anys d'existència.

Pel que fa al llibre infantil, des de l’any 1998 fins al 2022 ha col·laborat  a la revista Serra d’Or amb articles sobre el panorama de llibres en català per a infants i adolescents per un dels quals va rebre el VIII Premi Aurora Diaz Plaja el 2009. Al llarg de tots aquests anys, igualment, ha format part del jurat del Premi Crítica Serra d'Or en la modalitat d'Infantil i juvenil.

En el camp de les biblioteques públiques ha publicat diversos articles i els llibres relacionats amb el tema de recerca de la seva tesi doctoral: Les biblioteques populars a través dels seus Anuaris: 1922-1936 (Universitat de Barcelona i Diputació de Barcelona, 2001) i Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1915-1925 (Pagès Editors, 2007). Amb motiu del centenari de la creació de la xarxa de biblioteques de la Mancomunitat ha publicat Les biblioteques, un projecte d’èxit? Una mirada cent anys després (2014). Ha estat assessora per a l’àmbit de biblioteques populars en l’exposició L‘inici del demà. Mancomunitat de Catalunya 100 anys (CCCB, 2014) i comissària, juntament amb Mònica Baró, de l’exposició BiblioTec. Cent anys d’estudis i professió bibliotecària a Catalunya (Palau Robert, febrer-maig 2015).