Docència

 

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació/ Grau en Informació i Documentació

Masters i postgraus

  • Master de Biblioteca escolar i promoció de la lectura (UAB/UB). Coordinadora del mòdul de pràctiques i professora
  • Master internacional en libros y literatura para niños y jóvenes (UAB/Banco del Libro). Professora
  • Diplomatura de postgrado en Bibliotecas escolares, cultura escrita y sociedad en red (OEI). Coordinadora de continguts i professora

Altres

  • Estada professional amb l’Equipo CRA-Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación de Chile (març-abril 2008)
  • Responsable  del projecte MQD (Millora de la Qualitat Docent) sobre la implantació dels convenis de cooperació educativa a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (AGAUR, 2009)