Recerca

 

2010-2011

 • Títol del projecte: Estudio de las bibliotecas escolares en España 2010. Análisis de los recursos, usos y valoraciones de los usuarios. (Boletín oficial del Estado, 30 de abril de 2010, núm. 105, disposicion 6851)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia; Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 • Investigador/a principal: Inés Miret
 • Membres del grup que hi participen: M. Baró; T. Mañà; I.Vellosillo

2009-2010

 • Títol del projecte: Disseny d’un instrument d’autoavaluació per a les biblioteques escolars dels centres de primària i secundària. (Boletín oficial del Estado, 31 de enero de 2009, núm.27, disposición 1650)
 • Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia; Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 • Investigador/a principal: Inés Miret
 • Membres del grup que hi participen: M. Baró; T. Mañà; I.Vellosillo

2008-2009

 • Títol del projecte: Investigación para el estudio de prácticas innovadoras en la integración de la biblioteca escolar en el proyecto de centro. Estudio de casos. (Boletín oficial del Estado, 19 de marzo de 2008, núm.68, disposición 5342)
 • Entitat finançadora:Ministerio de Educacion y Ciencia; Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 • Investigador/a principal: Inés Miret
 • Membres del grup que hi participen: M. Baró; T. Mañà; I.Vellosillo

2008-2009

 • Títol del projecte: Projecte de Millora de la Qualitat Docent (MQD): Implementació de processos per a la millora de la qualitat de les pràctiques no curriculars en l'àmbit professional
 • Entitat finançadora: AGAUR
 • Investigador/a principal: Teresa Mañà

2004-2006

 • Títol del projecte: Estudio de campo de la situación de las bibliotecas escolares en España. Disseny d’instruments d’avaluació i anàlisi de resultats
 • Entitat finançadora: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Fundación Idea
 • Membres del grup que hi participen: M.Baró; T.Mañà; I.Vellosillo