Docència

Curs 2017-18:

 • Fuentes de información para la investigación científica en tecnología de los alimentos, Màster en Desenvolupament dels Aliments, Universitat de Barcelona, 2,5 crèdits,  des del curs 2011/12 fins l'actualitat.
 • Procés de la Recerca en Infermeria, Master en cuidados enfermeros. Metodología y aplicaciones, Departament  Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, Universitat de Barcelona, 6 crèdits, des del curs 2011/12 fins l'actualitat.
 • Suport i formació d'usuaris, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 6 crèdits,  des del curs 2010/11 fins l'actualitat.
 • Tècniques de treball i comunicació, Departament Història Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic, Universitat de Barcelona, 6 crèdits, des del curs 2010/11 fins l'actualitat.
 • Internet i xarxes socials.Universitat de l'Experiència. Biblioteques i arxius en l'era digital. Des del curs 2017-18

Docència reglada:

 • Complements de Formació d'Automatització d'unitats d'informació, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 7'5 crèdits, curs 2004/05 i 2005/06.
 • Complements de Formació de Documentació General, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 6 crèdits obligatòria des de 2003 al 2009.
 • Complements de Formació en Tecnologies de la Informació, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 7,5 crèdits des de 2003 al 2005.
 • Elaboració d'índexs i resums documentals, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 4,5 crèdits, des de 2010 fins al 2011.
 • Fonts d'informació en Ciències de la Salut, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 6 crèdits optativa, curs 2006/07.
 • Informació i documentació científica, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 6 crèdits obligatòria, curs 1999/2000 fins al 2010/11.
 • Introducció en l'ús dels ordinadors i internet en el món de la informació, Departament de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 3 crèdits, del 2000 al curs 2006/2007.
 • Bases de dades en infermeria, Universitat de Barcelona, Departament d'Infermeria de Salut Pública, Mental i Maternoinfantil, 28 i 29 de juny de 2010 (6 hores).
 • Màster en Cures Pal·liatives , Hospital Duran i Reynals, 13 de febrer de 2003.
 • Postgrau Atenció d'Infermeria al Malalt Cardiològic, Escola Universitària d'Infermeria de Bellvitge, 11 de febrer de 2003.
 • Curs d' Extensió universitària Fonts en Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, 4 al 13 de juny del 2002.
 • Curs d' Extensió universitària Fonts en Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, 29 gener al 8 de febrer del 2001.
 • Curs de doctorat Tratamiento Estadístico e Informático de los Datos en la investigación Pediátrica, Departament de Pediatria de l'Hospital Clínic i Universitat de Barcelona, Barcelona 21 de juny de 1993.
 • Màster en Infermeria Comunitària i Salut Pública, Departament d'Infermeria de Salut Pública, Materno-Infantil i Salut Mental en l'Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona octubre de 1992 fins juny de 1993.
 • Curs Metodologia de la Recerca en Infermeria, Departament d'Infermeria de Salut Pública, Materno-Infantil i Salut Mental en l'Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, març al juny   de 1993, i febrer de 1994.
 • Curs de Algiologia , organizat per Universitat de Barcelona, novembre de 1990 i juny de 1992.
 • Postgrau de Patologia Mamària, organitzat per Universitat de Barcelona, Àrea de Ciències de la Salut, Barcelona novembre 1991, desembre de 1992 i  novembre de 1993.

Docència no reglada:

 • Explotació de les cerques a PubMed, Col.legi Oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de Catalunya-Laboratoris Angelini, 12 desembre de 2011 (6 hores).
 • Gestió de bibliografies amb Reference Manager, Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya-Laboratoris Grífols, 2, 7 i 9 de juny de 2011 (8 hores).
 • Creació de tutorials:disseny i elaboració de material interactiu, Formació de la Universitat de Barcelona, impartit del 16 al 29 de novembre de 2010 (20 hores).
 • Divulgació científica: Com elaborar un text tècnic/científic i com presentar-ho mitjançant comunicació oral i pòster, Escola Bonanova de Formació Professional Sanitària, 10 juny de 2010 (4 hores).
 • Creació de tutorials: disseny i elaboració de material interactiu, Formació de la Universitat de Barcelona, impartit del 19 al 30 d'octubre de 2009 (20 hores).
 • Divulgació científica:Com elaborar un text tècnic/científic i com presentar-ho mitjançant comunicació oral i pòster, Escola Bonanova de Formació Professional Sanitària, 02 juny al 17 juny de 2009 (4 hores).
 • Sesión de formación Cerca d'informació mèdica de qualitat en bases de dades bibliogràfiques, Laboratoris AMGEN, Barcelona, 15 de maig de 2003.
 • Taller pràctic del PC, Universitat de Barcelona, Departament de Formació de Personal, 25 de novembre al 2 de desembre del 2002.
 • Taller pràctic del PC, Universitat de Barcelona, Departament de Formació de Personal, 4 al 8 de novembre del 2002.
 • Recursos documentals en infermeria, Hospital Clínic, Barcelona 8 de març del 2000.
 • Fonts d'Informació en Ciències i Ciències de la Salut, Oficina de Formació de la Universitat de Barcelona, del 3 al 10 de novembre de 1997 i del 11 al 19 de novembre de 1997.
 • Primer Congreso Internacional de Información en Ciencias de la Salud, Manizales (Colombia), del 30 al 1 de novembre de 1996.
 • I Curso Internet en Biomedicina, per Greendata, Barcelona 29 i 30 de maig de 1995.
 • Bases de datos médicas en CD-ROM. Curso de Documentación organizat per ID2. Barcelona, 10 i 15 de gener de 1991.