Recerca

Títol del projecte/contracte:i-VIU: Grup d'estudis mètrics sobre el valor i ús d'informació
Tipus de contracte/Programa:PIGC - Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats
Empresa/Administració finançadora:DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI
Número de projecte/contracte:2005SGR00992  Durada, des de: 2005 fins: 2009
Investigador/a Principal: Ángel Borrego Huerta

Títol del projecte/contracte:I-VIU: Grup d'estudis mètrics sobre el valor i ús d'informació
Tipus de contracte/Programa:PIGC - Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats
Empresa/Administració finançadora:AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR
Número de projecte/contracte:2009SGR846  Durada, des de: 2009 fins: 2014
Investigador/a Principal: Ángel Borrego Huerta

Títol del projecte/contracte:Identificación y evaluación de revistas en procesos de evaluación de la investigación española en humanidades y ciencias sociales: análisis de las áreas de arte, educación, geografía, historia, psicología, religión y sociología.
Tipus de contracte/Programa:MCEN - Programa de Estudios y Análisis destinado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario
Empresa/Administració finançadora:MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Número de projecte/contracte:EA2006-0073  Durada, des de: 2006 fins: 2006
Investigador/a Principal:Angel Borrego Huerta

Títol del projecte/contracte:Promoure l'assessorament i la investigació aplicada en el camp del disseny de processos informàtics en biblioteconomia
Tipus de contracte/Programa:0000 - Sense especificar
Empresa/Administració finançadora:BOGI - Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona
Número de projecte/contracte:3641 Durada, des de: 1999 fins: ---
Investigador/a Principal:Josep Manuel Rodríguez Gairín

Títol del projecte/contracte:Assessorament en temes d'identificació i avaluació de revistes en ciències humanes i socials
Tipus de contracte/Programa:0000 - Sense especificar
Empresa/Administració finançadora:DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI
Número de projecte/contracte:302868  Durada, des de: 2004 fins: 2004
Investigador/a Principal: Cristóbal Urbano Salido

Títol del projecte/contracte:Estudi bibliomètric de la producció científica desenvolupada dins del projecte ISOR (impacte social de la recerca mèdica)
Tipus de contracte/Programa:0000 - Sense especificar
Empresa/Administració finançadora:AATM - Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM)
Número de projecte/contracte:305615 Durada, des de: 2009 fins: 2009
Investigador/a Principal: Josep Manuel Rodríguez Gairín