Publicacions

Articles

 • SERRA, Jordi; ANDREU, Jordi. "El Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE): una oportunitat professional". Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, núm 47 (2012). Disponible a http://issuu.com/arxiversvalencians/docs/butllet__47 catalàCastellà
 • SERRA, Jordi. "La inclusión de requisitos archivísticos en proyectos de tramitación electrónica: el mapa de series y sus formas de implantación". Ponència escrita presentada a les VI Jornadas de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, València, 7 de maig de 2010. Revista d'arxius, núm 8 (2010). català
 • SERRA, Jordi; CASELLAS, Montserrat. "Un model d'implantació d'un sistema de gestió de la documentació administrativa: el projecte DursiGED". BiD, núm. 18 (juny 2007). Disponible a http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=18serra.htm (PDF 2 Mb) catalàCastellà
 • SERRA, Jordi, "La gestió per expedients i la preservació de la documentació electrònica: el sistema BAULA", Lligall, núm. 25 (2006). (PDF 1,4 Mb) català
 • SERRA, Jordi. "Valoración y selección de documentos electrónicos: principios y aplicaciones". Revista TRIA, Asociación de Archiveros de Andalucía, núm. 12 (2005). (PDF 265 Kb) Castellà
 • LLARGUÉS, Elena; SERRA, Jordi; RIBAS, Dolça. "El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (II)". Funció Publicació, núm. 44 (2004). (PDF 5 Mb) català
 • LLARGUÉS, Elena; SERRA, Jordi; RIBAS, Dolça. "El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (I)". Funció Publicació, núm. 43 (2004). (PDF 5,47 Mb) català
 • SERRA, Jordi; CANELA, Montserrat. "La perspectiva arxivística de la gestió dels documents electrònics". Revista d'arxius, núm. 2 (2003). (PDF 186 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "L'administració electrònica i la gestió de documents". BiD, núm. 11 (2003). Disponible a http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=11serra.htm (PDF 433 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Informe sobre el tercer DLM-Forum on electronic records (Barcelona, 6-8 de maig de 2002)". BiD, núm. 8 (2002). Disponible a http://www.ub.es/biblio/bid/08serra.htm (PDF 67 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Gestión de los documentos digitales: estrategias para su conservación". El Profesional de la Información, vol. 10, núm. 9 (septiembre 2001). català
 • DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi; CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel. "Archiwa i rejestry administracyjne w sieci informatycznej Generalitat Katalonii na przykladzie Archiwum Departamentu Kultury". Archiwista Polski, núm. 4 (2001).
 • CANELA, Montserrat; SERRA, Jordi; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan. "Una nueva concepción de la función del archivo en la Administración. La experiencia del Arxiu Central Administratiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya". El Profesional de la Información, vol. 9, núm. 9 (septiembre 2000). català
 • SERRA, Jordi. "Informe sobre el segon DLM-Forum on electronic records". BiD, núm. 4 (2000). Disponible a http://www.ub.es/biblio/bid/04serra.htm (PDF 42 Kb) català
 • ANDREU, Jordi; CAMPOS, Isabel; CANELA, Montserrat; SERRA, Jordi. "Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència". Item, núm. 26 (2000). català
 • SERRA, Jordi. "Segundo forum internacional sobre la gestión de los documentos electrónicos". El Profesional de la Información, vol. 9, núm. 1-2 (enero-febrero 2000). català
 • DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi; CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel. "Archivos y registros administrativos en las redes informáticas de la Generalidad de Cataluña: el caso del Archivo Central del Departamento de Cultura". Boletín ACAL, núm. 31 (1er trimestre 1999). català
 • CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi. "El desenvolupament del sistema de gestió dels documents administratius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya". Lligall, núm. 15 (1999). català
 • CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi. "Sabem compartir la informació? L'agenda col.lectiva en línia". Funció Publicació, núm. 16 (abril 1999). (PDF 119 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Seventh conference of catalan archivists on electronic documents". INSAR, núm. 6 (hivern 1998-1999).
 • SERRA, Jordi. "Internet, la memoria de la Humanidad". .net conexión, núm. 28 (1998). català
 • SERRA, Jordi. "Archivar Internet". El Profesional de la Información, vol. 7, núm. 7-8 (julio-agosto 1998). català
 • SERRA, Jordi. "De l'arxiu físic a l'arxiu lògic". Butlletí de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, núm. 43 (octubre-desembre 1997). català
 • SERRA, Jordi. "Forum sobre archivos electrónicos: DLM-Forum - Electronic Records". Information World en Español, vol. 6, núm. 6 (1997). català
 • CAMPOS, Isabel; SERRA, Jordi; VEIGA, Montserrat. "La normalització de documents administratius al Departament de Cultura: un projecte interdisciplinari". Llengua i ús, núm. 8 (1997). català
 • CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi. "L'aplicació del quadre de classificació a l'organització dels documents informàtics". Arxius, núm. 14 (estiu 1997). (PDF 91 Kb) català

 

Monografies

 

 • CASELLAS, LLuís Esteve; MARTÍNEZ, Betlem; PERPINYÀ, Remei; SERRA, Jordi. "Cap. 6: La gestió dels documents electrònics". A: Manual d'arxivística i gestió documental. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2009. ISBN: 978-84-922482-9-2 català
 • CASELLAS, LLuís Esteve; MARTÍNEZ, Betlem; PERPINYÀ, Remei; SERRA, Jordi. "Cap. 7: La gestió informatitzada d'un servei d'arxiu". A: Manual d'arxivística i gestió documental. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2009. ISBN: 978-84-922482-9-2 català
 • SERRA, Jordi. Los documentos electrónicos. Qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, 2008 (Archivos siglo XXI; 11). ISBN: 978-84-9704-395-3 catalàAdquirir
 • SERRA, Jordi. "Gestión y conservación de documentos electrónicos desde la perspectiva archivística: un nuevo escenario de actuación". A: El documento electrónico: aspectos jurídicos, tecnológicos y archivísticos. José Luis Blasco y Modesto J. Fabra (ed.). Castelló: Universitat Jaume I, 2008 (Estudis jurídics; 16). ISBN: 978-84-8021-662-3. catalàAdquirir
 • SERRA, Jordi. "La gestión y conservación de documentos electrónicos mediante el sistema BAULA". A: El documento electrónico: aspectos jurídicos, tecnológicos y archivísticos. José Luis Blasco y Modesto J. Fabra (ed.). Castelló: Universitat Jaume I, 2008 (Estudis jurídics; 16). ISBN: 978-84-8021-662-3. catalàAdquirir
 • SERRA, Jordi. Models d'objecte d'informació en arxius digitals. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, setembre de 2005. català

 

Participacions en congressos, jornades i seminaris

 

 • TERMENS, Miquel; LOCHER, Anita; SERRA, Jordi: "Didáctica de la preservación digital en la Universidad de Barcelona". A: CONTECE 2013. I Congreso Internacional “Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas universitarias. Santiago de Compostela, 2013.
 • SERRA, Jordi. "Documento y archivo electrónicos: cuestiones abiertas en el marco de la eAdministración". A: Jornada Administración digital. Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2012. (ONLINE) català
 • SERRA, Jordi. "Los documentos electrónicos: régimen jurídico y político de gestión y preservación.". Ponència presentada a la Universidad de Costa Rica. San José (Costa Rica), 4 de setembre de 2012. (VIDEO) català
 • Conclusiones de la jornada técnica sobre el documento electrónico en el archivo: conservación y certificación. Comisión de redacción: Ramon Alberch, José Luis Bonal, José Ramón Cruz Mundet, Francisco José Sanchis, Jordi Serra Serra. Cáceres, 5 de novembre de 2010. català
 • SERRA, Jordi. "El uso de la certificación electrónica en los archivos". A: El documento electrónico en el archivo: conservación y certificación. Cáceres, 5 de novembre de 2010. (ONLINE) (PDF 202 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La inclusión de requisitos archivísticos en proyectos de tramitación electrónica: el mapa de series y sus formas de implantación". A: VI Jornadas de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians. València, 7 de maig de 2010. (ONLINE) (PDF 2,64 Mb) (VIDEO) català
 • TÉRMENS, Miquel [et al.]. "Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales". A: IX Workshop Rebiun. Salamanca, 1 i 2 d'octubre de 2009. (PDF 156 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "L’objecte d’informació d’arxiu: concepte i implementacions". A: Cinquenes Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert), Barcelona, 18 i 19 de novembre de 2008. (PDF 1 Mb) català
 • SERRA, Jordi. "El projecte InterPARES". A: Jornada de Presentació del projecte InterPARES. TEAM Catalonia - The InterPARES Project 3; Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona, 26 de setembre de 2008. (PDF 786 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Gestión y conservación de los documentos electrónicos desde la perspectiva archivística: un nuevo escenario de actuación". Ponència escrita. A: I Congreso sobre gestión y conservación del documento electrónico. Universitat Jaume I, Castelló, 13 de novembre de 2007. (PDF 149 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La gestión y conservación de documentos electrónicos mediante el sistema BAULA". Ponència escrita. A: I Congreso sobre gestión y conservación del documento electrónico. Universitat Jaume I, Castelló, 13 de novembre de 2007. (PDF 634 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La implantación de un servicio para la administración electrónica: el sistema BAULA". A: VI Workshop CALSI. Información digital: nuevas perspectivas en la sociedad del conocimiento. Universitat Politècnica, València, 14 de novembre de 2007. (PDF 200 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La gestión y la conservación de los documentos electrónicos desde la perspectiva archivística". A: I Congreso sobre gestión y conservación del documento electrónico. Universitat Jaume I, Castelló, 13 de novembre de 2007. (PDF 502 Kb) (VIDEO) català
 • SERRA, Jordi. "La gestión y conservación de documentos electrónicos mediante el sistema BAULA". A: I Congreso sobre gestión y conservación del documento electrónico. Universitat Jaume I, Castelló, 13 de novembre de 2007. (PDF 383 Kb) (VIDEO) català
 • SERRA, Jordi. "Realitat i perspectives de la preservació digital". Taula rodona. A: Seminari amb la professió: Preservació digital. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 7 de maig de 2007. català
 • SERRA, Jordi. "Proyecto BAULA. Gestión de expedientes electrónicos: tramitación, integraciones y archivo". A: Foro de Tecnología Documental y Workflow. Informática El Corte Inglés, Madrid, 23 de maig de 2006. (PDF 637 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La signatura electrònica d'agrupacions documentals en el Sistema de Gestió d'Expedients i Arxiu Digital del DURSI (BAULA)". A: Segones Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert), Barcelona, 28 de juny a 1 de juliol de 2005. (PDF 190 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La firma electrónica y el archivo digital". A: Primeres Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert), Barcelona, 10 i 11 de juny de 2004. (PDF 141 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La gestió de la documentació administrativa en el marc dels projectes d'administració electrònica". A: Jornada sobre l'administració digital i la gestió de documents. Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 19 de juny de 2003. Disponible a http://www.ub.es/udbd/JADGD/Serra.doc (PDF 125 Kb) català
 • SERRA, Jordi; DOMINGO, Joan. "La intervenció en la creació dels documents electrònics mitjançant la utilització de models de documents". A: Actes de les II Jornades de l'Associació d'Arxivers Valencians. Torrent (València), 11 i 12 de desembre de 2002. (PDF 69 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Estrategias de preservación de documentos electrónicos: el National Archives and Records Administration y el Public Record Office". A: Actas de las V Jornadas de Archivos Electrónicos. Priego de Córdoba: Archivo Municipal, 2002. català
 • SERRA, Jordi; CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan. "The integration of electronic records into a records management system: the process of cost optimization". A: Proceedings of the DLM-Forum on electronic records: European citizens and electronic information. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Comission, 1999. (PDF 1008 Kb)
 • SERRA, Jordi; CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan. "La integración de los documentos electrónicos en el sistema de gestión de la documentación administrativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña". A: III Congrés de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Sistemas de Información: El Archivo, Gestión Integrada y de Calidad. Córdoba: Asociación de Archiveros de Andalucía, 1998. català
 • ANDREU, Jordi; CAMPOS, Isabel; CANELA, Montserrat; DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi. "El sistema integrado de gestión de la documentación administrativa en los departamentos de agricultura y cultura de la Generalitat de Cataluña". A: III Congrés de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Sistemas de Información: El Archivo, Gestión Integrada y de Calidad. Córdoba: Asociación de Archiveros de Andalucía, 1998. català
 • SERRA, Jordi; CAMPOS, Isabel; CANELA, Montserrat; DOMINGO, Joan. "La digitalització com a solució als problemes de gestió de la documentació administrativa: la realitat de la seva aplicació". A: 6es Jornades Catalanes de Documentació: Biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació. Barcelona: SOCADI, 1997. (PDF 69 Kb) català
 • CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi. "The appraisal process as a way to integrate the archival point of view in the planning, creation and use of electronic records and automated systems. A case study". A: Proceedings of the DLM-Forum on electronic Records. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Comission, 1996. (PDF 39 Kb)

 

Presentacions i material docent

 

 • SERRA, Jordi. "Avaluació i disposició dels documents electrònics d'acord amb els models InterPARES i MoReq2". Material docent del Postgrau de gestió dels documents electrònics. Barcelona: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), febrer-març de 2009. (PDF 152 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "L’avaluació documental: el model funcional". Material docent de l'assignatura Sistemes de Gestió de la Documentació Administrativa. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Universitat de Barcelona, setembre de 2006. català
 • SERRA, Jordi. "Com elaborar un quadre de classificació funcional". Material docent de l'assignatura Sistemes de Gestió de la Documentació Administrativa. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Universitat de Barcelona, setembre de 2006. (PDF 98 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "La norma ISO 15489". Material docent de l'assignatura Sistemes de Gestió de la Documentació Administrativa. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Universitat de Barcelona, octubre de 2005. (PDF 107 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Les aplicacions de gestió d'arxius: tendències i requeriments funcionals". Material docent de l'assignatura Automatització d'arxius. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Universitat de Barcelona, setembre de 2005. (PDF 74 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Model per a l'elaboració del pla d'automatització d'un arxiu". Material docent de l'assignatura Automatització d'arxius. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació; Universitat de Barcelona, octubre de 2005. (PDF 40 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "L'avaluació dels documents electrònics". Material docent del Postgrau de gestió dels documents electrònics. Barcelona: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), 1 a 3 de febrer de 2005. (PDF 152 Kb) català
 • SERRA, Jordi. "Documentos electrónicos: régimen jurídico y políticas de gestión y conservación". Material docente del curso Documentos electrónicos: régimen jurídico y políticas de gestión y conservación. Sevilla: Asociación de Archiveros de Andalucía, 26 a 28 de enero de 2005. (PDF 348 Kb) català

 

Entrevistes

 

 • Entrevista amb Jordi Serra. Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, núm. 38 (2010). (PDF 1,04 Mb) català
 • Foro sobre el futuro del archivista profesional. Entrevista virtual. Sociedad Colombiana de Archivistas, abril de 2006. (HTML) Castellà