Recerca


PRESERVA UB. Técniques de preservació digital adaptades als arxius i biblioteques d’Espanya

 

PRESERVA és un equip de recerca en preservació digital de la Universitat de Barcelona, format per professors del Departament de Biblioteconomia i Documentació i del Departament de Matemàtica Aplicada. L'equip centra la seva activitat en la preservació digital dels documents, àmbit en el qual fa recerca, imparteix docència, assessora en tasques de consultoria, i dissenya activitats de difusió.
Enllaç a la pàgina del Projecte PRESERVA
 

Publicacions relacionades:

 • TÉRMENS, Miquel [et al.]. "Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales". A: IX Workshop Rebiun. Salamanca, 1 i 2 d'octubre de 2009. (PDF 156 Kb)

 


International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 3 Project - TEAM Catalunya

 

The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 3 Project és una col•laboració a nivell internacional, integrada per grups de treball de diferents nacionalitats. La direcció del projecte és finançada pel Canada’s Social Sciences and Humanities Research Council’s Community - University Research Alliances, i també compta amb el suport del TEAM Canada, el nom del qual deriva del títol específic que dóna lloc a aquesta tercera fase del projecte: Theoretical Elaborations into Archival Management (TEAM); Implementing the theory of preservation of authentic records in digital systems in small and medium-sized archival organizations. L'objectiu d'aquest projecte és traslladar la teoria i els mètodes de conservació digital desenvolupats pel projecte InterPARES i d'altres iniciatives de recerca actuals cap a plans concrets d'acció per a conjunts de documents que han de ser conservats a llarg termini en arxius.

Enllaç a la pàgina del Projecte InterPARES - TEAM Catalunya

Publicacions relacionades:

 • SERRA, Jordi. "El projecte InterPARES". A: Jornada de Presentació del projecte InterPARES. TEAM Catalonia - The InterPARES Project 3; Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona, 26 de setembre de 2008. (PDF 786 Kb)

 


Innovació Tecnològica. Grup de treball de la Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya

 

L'objectiu d'aquest grup de treball és definir els estàndars procedimentals i normatius que permetin garantir la gestió arxivísticament correcta de la documentació administrativa en suport digital generada per les administracions catalanes. Aquest grup de treball ha elaborat un conjunt de vocabularis de metadades per a la descripció de la documentació electrònica.

 • Projecte SIGeDA. Participació com expert en les fases 1 i 2 del procés d'anàlisi i disseny.

 


BAULA. Sistema de Gestió d'Expedients i Arxiu Digital del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (2005-2007)

 

El sistema BAULA consisteix en la posada en marxa d'un conjunt de procediments, suportats sobre una plataforma tecnològica homogènia, que té per objectiu fer possible la tramitació de les activitats del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya de forma telemàtica, garantint la conservació a mig i llarg termini de la documentació digital generada per aquesta tramitació.

Publicacions relacionades:

 • SERRA, Jordi. "La gestión y conservación de documentos electrónicos mediante el sistema BAULA". Ponència escrita. A: I Congreso sobre gestión y conservación del documento electrónico. Universitat Jaume I, Castelló, 13 de novembre de 2007. (PDF 634 Kb)
 • SERRA, Jordi. "La implantación de un servicio para la administración electrónica: el sistema BAULA". A: VI Workshop CALSI. Información digital: nuevas perspectivas en la sociedad del conocimiento. Universitat Politècnica, València, 14 de novembre de 2007. (PDF 200 Kb)
 • SERRA, Jordi. "La gestión y conservación de documentos electrónicos mediante el sistema BAULA". A: I Congreso sobre gestión y conservación del documento electrónico. Universitat Jaume I, Castelló, 13 de novembre de 2007. (PDF 383 Kb) (VIDEO)
 • SERRA, Jordi, "La gestió per expedients i la preservació de la documentació electrònica: el sistema BAULA", Lligall, núm. 25 (2006). (PDF 1,4 Mb)
 • SERRA, Jordi. "Proyecto BAULA. Gestión de expedientes electrónicos: tramitación, integraciones y archivo". A: Foro de Tecnología Documental y Workflow. Informática El Corte Inglés, Madrid, 23 de maig de 2006. (PDF 637 Kb)
 • SERRA, Jordi. "La signatura electrònica d'agrupacions documentals en el Sistema de Gestió d'Expedients i Arxiu Digital del DURSI (BAULA)". A: Segones Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert), Barcelona, 28 de juny a 1 de juliol de 2005. (PDF 190 Kb)

 


Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa del Comissionat per Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (2003-2007)

 

L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir que els documents administratius del Comissionat, en qualsevol suport i format, siguin fiables, autèntics, accessibles i avaluables des de la seva creació o recepció, durant la seva utilització i fins la seva eliminació o transferència, garantint al Comissionat la seguretat jurídica, l'eficàcia en la gestió i la preservació de la memòria històrica.

Per assolir aquests objectius el Comissionat disposa d'un sistema integral de gestió de la documentació administrativa. Aquest sistema, anomenat inicialment DursiGED, correspon al conjunt de procediments i serveis que tenen per objectiu millorar la qualitat de la informació i la documentació administratives que el Comissionat crea, rep i utilitza en el desenvolupament de les funcions que li són pròpies, i compleix amb els requisits que el Decret 76/1996 estableix per al conjunt de la gestió de la documentació administrativa de la Generalitat de Catalunya, com també amb la norma ISO 15489 de gestió documental.

Publicacions relacionades:

 • SERRA, Jordi; CASELLAS, Montserrat. "Un model d'implantació d'un sistema de gestió de la documentació administrativa: el projecte DursiGED". BiD, núm. 18 (juny 2007). Disponible a http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=18serra.htm (PDF 2 Mb)

 


DLM-Forum (1999-2006)

 

El DLM-Forum es una iniciativa d'abast europeu i multidisciplinar que té per objectiu promoure la gestió de la documentació electrònica d'acord amb unes bones pràctiques de gestió documental. Per a més informació, vegeu: DLM-Network on electronic records.

Publicacions relacionades:

 • SERRA, Jordi. "Informe sobre el tercer DLM-Forum on electronic records (Barcelona, 6-8 de maig de 2002)". BiD, núm. 8 (2002). Disponible a http://www.ub.es/biblio/bid/08serra.htm (PDF 67 Kb)
 • SERRA, Jordi. "Informe sobre el segon DLM-Forum on electronic records". BiD, núm. 4 (2000). Disponible a http://www.ub.es/biblio/bid/04serra.htm (PDF 42 Kb)
 • SERRA, Jordi. "Segundo forum internacional sobre la gestión de los documentos electrónicos". El Profesional de la Información, vol. 9, núm. 1-2 (enero-febrero 2000).
 • SERRA, Jordi; CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan. "The integration of electronic records into a records management system: the process of cost optimization". A: Proceedings of the DLM-Forum on electronic records: European citizens and electronic information. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Comission, 1999. (PDF 1008 Kb)
 • SERRA, Jordi. "Forum sobre archivos electrónicos: DLM-Forum - Electronic Records". Information World en Español, vol. 6, núm. 6 (1997).
 • CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi. "The appraisal process as a way to integrate the archival point of view in the planning, creation and use of electronic records and automated systems. A case study". A: Proceedings of the DLM-Forum on electronic Records. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Comission, 1996. (PDF 39 Kb)