Temaria: Electronic journals on library and information scienceTemaria

Electronic journals on library and information science

   basic search  advanced search   thesaurus   about Temaria 

 català  |  español  |  english 

Basic search

Filter by language:

Archival science

Librarianship

Auxiliary sciences and technics

Metric studies of information

Information sources

Languages and linguistics

    

Museology

Information chain

Information professionals and users

Information society

Information and communications technologies

Information units

Searching 4265 articles from 14 journals (15-04-2024)      Subscribe to Temaria content

© Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona) +
Grup de recerca Organització i Recuperació de Continguts Digitals, 2005-2009.
Plan Nacional HUM2004-021512Contactohttp://temaria.net
Política de privadesa