logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

López-González, Hibai

Càrrec:
Responsable Relacions Internacionals
Institució:
Universitat de Barcelona. Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
219
Correu electrònic:
Telèfon:
934020262

Professor lector Serra Húnter a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Va doctorar-se l’any 2015 en Comunicació Pública a la Universitat Pompeu Fabra. Investigador postdoctoral al International Gaming Research Unit de la Nottingham Trent University al Regne Unit (2016-2018) i al departament de Psicologia de la Universitat de Deusto (2018-2019). Va ser investigador Beatriu de Pinós de l’AGAUR al Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), a la Unitat de Conductes Adictives de l’Hospital Universitari de Bellvitge, des de 2019 fins a incorporar-se a la UB. Ha participat en nombrosos projectes de recerca a diferents institucions, la majoria des de 2015 al voltant de la influència de la publicitat i la comunicació comercial en les conductes patològiques de les persones que juguen a jocs d’atzar i apostes esportives. Ha publicat en journals com ara el Journal of Gambling Studies, Journal of Behavioral Addictions, Communciation & Sport, Frontiers in Psychiatry, PLOS One, Information, Communication, & Society i Social Science Computer Review. La seva recerca ha influït en els esborranys de la llei del Parlament espanyol sobre publicitat de jocs d’atzar.

Publicacions
2021
Article de revista
Mena-Moreno, T.; Fernández-Aranda, F.; Granero, R., Munguía, L.; Steward, T.; Lopez-Gonzalez, H.; Del-Pino, A.; Lozano-Madrid, M.; Gomez-Peña, M.; Moragas, L.; Giroux, I.; Grall-Bronnec, M.; Sauvaget, A.; Mora-Maltas, B.; Valenciano-Mendoza, E.; Menchon, . (2021). A Serious game to improve emotion regulation in treatment-seeking individuals with gambling disorder: A usability study. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.621953  
Estévez. A.; Jauregui, P.; Momeñe, J.; Macia, L.; Lopez-Gonzalez, H.; Iruarrizaga, I.; Riquelme-Ortiz, C.; Granero, R.; Fernández-Aranda, F.; Vintró-Alcaraz, C.; Mestre-Bach, G.; Munguía, L.; Solé-Morata, N.; Jiménez-Murcia, S. (2021). Longitudinal changes in gambling, buying and materialism in adolescents: A population-based study.. International Journal of Environmental Research and Public Health. vol. 18, núm. 6. DOI: 10.3390/ijerph18062811  
Jimenez-Murcia, S.; Gimenez, M.; Granero, R.; Lopez-Gonzalez, H.; Gomez-Peña, M.; Moragas, L.; Baenas, I.; del Pino-Gutierrez, A.; Codina, E.; Mena-Moreno, T.; Valenciano-Mendoza, E.; Mora-Maltas, B.; Valero-Solís, S.; Rivas-Pérez, S.; Guillén-Guzmán, E.;. (2021). Psychopathogical status and personality correlates of problem gambling severity in sports bettors undergoing treatment for gambling disorder. Journal of Behavioral Addictions. DOI: 10.1556/2006.2020.00101  
Rius-Buitrago, A.; Soriano-Villarroel, I.; Lopez-Gonzalez, H. (2021). "Yo sabía que nadie me iba a juzgar": La adicción al juego online desde la perspectiva de género.. MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad. vol. 6, núm. 1, 138-155. DOI: 10.1344/musas2021.vol6.num1.8  
Granero; R.; Jiménez-Murcia; S.; Fernández-Aranda; F.; del Pino-Gutiérrez; A.; Mena-Moreno; T.; Mestre-Bach; G.; Gómez-Peña; M.; Moragas; L.; Aymamí; N.; Giroux; I.; Grall-Bronnec; M.; Sauvaget; A.; Codina; E.; Vintró-Alcaraz; C.; Lozano-Madrid; M.; Camoz. (2021). Contribution of stressful life events to gambling activity in older age.. Ageing & Society. DOI: 10.1017/S0144686X20001592  
del Pino-Gutiérrez, A.; Granero, R.; Fernández-Aranda, F.; Mena-Moreno, T.; Mestre-Bach; G.; Gómez-Peña; M.; Moragas; L.; Aymamí; N.; Giroux; I.; Grall-Bronnec; M.; Sauvaget; A.; Codina; E.; Vintró-Alcaraz; C.; Lozano-Madrid; M.; Camozzi; M.; Agüera; Z.; . (2021). Gambling activity in the old-age general population. Ageing & Society. DOI: 10.1017/S0144686X21000258  
Stavros, C.; Smith, A.C.T.; Lopez-Gonzalez, H. (2021). A mediasport typology for transformative relationships: enlargement, enhancement, connection and engagement beyond COVID-19. European Sport Management Quarterly. DOI: 10.1080/16184742.2021.1925723  
Nosal, P.; Lopez-Gonzalez, H. (2021). How did regular sports bettors behave during covid-19 lockdown? Evidence from Poland.. European Sport Management Quarterly. DOI: 10.1080/16184742.2021.1909092  
Capítol de llibre
Lopez-Gonzalez, Hibai. (2021). The industry of gambling on sport: deconstructing sports betting as a market, a product and a public health issue.. Edwar Elgar Publishing. p. 83-96.
miscellaneous
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A.; Jauregui, P. (2021). ¿Cómo sería la publicidad de apuestas deportivas si fuera más responsable?. Universidad de Deusto. Recuperado de https://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=M  
2020
Article de revista
Granero, R; Jiménez-Murcia, S; Del, Pino-Gutiérrez, A; Mena-Moreno, T; Mestre-Bach, , G; Gómez-Peña, M; Moragas, L; Aymamí, N; Giroux, I; Grall-Bronnec, M; Sauvaget, A; Codina, E; Vintró-Alcaraz, C; Lozano-Madrid, M; Camozzi, M; Agüera, Z; Martín-Romera, . (2020). Gambling phenotypes in older adults. Journal of Gambling Studies.
Granero, R.; Blaszczynski, A.; Fernández-Aranda, F.; Gómez-Peña, M; Moragas, L.; Aymamí, N.; del Pino-Gutiérrez, A.; Codina, E.; Mena-Moreno, T.; Vintró-Alcáraz, C.; Lozano-Madrid, M.; Agüera, Z.; López-González, H.; Valenciano-Mendoza, E.; Mora, B.; Mung. (2020). Does money control enhance the effectiveness of CBT for gambling disorder?. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: 10.1007/s11469-019-00212-z  
Granero, R.; Jiménez-Murcia, S.; del Pino-Gutiérrez, A.; Mena-Moreno, T.; Mestre-Bach, G.; Gómez-Peña, M.; Moragas, L.; Aymamí, N.; Giroux, I.; Grall-Bronnec, M.; Sauvaget, A.; Codina, E.; Vintró-Alcaraz, C.; Lozano-Madrid, M.; Camozzi, M.; Agüera, Z.; Ma. (2020). Moderator effect of sex in the clustering of treatment-seeking patients with gambling problems. Neuropsychiatrie. DOI: 10.1007/s40211-020-00341-1  
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D; & Estévez, A. (2020). In-play betting, sport broadcasts, and gambling severity: A survey study of Spanish sports bettors on the risks of betting on sport while watching it. Communication & Sport. DOI: 10.1177/18816338  
Granero,R.; Jiménez-Murcia, S.; Fernández-Aranda, F.; del Pino-Gutiérrez, A.; Mena-Moreno, T.; Mestre-Bach, G.; Gómez-Peña, M.; Moragas, L.; Aymamí, N.; Giroux, I.; Grall-Bronnec, M.; Sauvaget, A.; Codina, E. Vintró-Alcaraz, C.; Lozano-Madrid, M.; Camozzi. (2020). Presence of problematic and disordered gambling in older age and validation of the South Oaks Gambling Scale. PLoS One. vol. 15, núm. 5. DOI: 10.1371/journal.pone.0233222  
Granero, R; Jiménez-Murcia, S; del Pino-Gutiérrez, A; Mora, B; Mendoza-Valenciano, E; Baenas-Soto, I; Gómez-Peña, M; Moragas, L; Codina, E; López-González, H; Mena-Moreno, T; Mestre-Bach, G; Valero-Solis, S; Rivas, S; Agüera, Z; Vintró-Alcaraz, C; Lozano-. (2020). Gambling phenotypes in online sports betting. Frontiers In Psychiatry. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00482  
Estévez, A., Jáuregui, P., Lopez-Gonzalez, H., Mena-Moreno, T., Lozano-Madrid, M., Macia, L., Granero, R., Mestre-Bach, G., Steward, T. Fernández-Aranda, F., Gómez-Peña, M., Moragas, L., del Pino-Gutierrez, A., Codina, E., Testa, G., Vintró-Alcaraz, C., A. (2020). The severity of gambling and gambling related cognitions as predictors of emotional regulation and coping strategies in adolescents. Journal of Gambling Studies. DOI: 10.1007/s10899-020-09953-2  
Jauregui, P.; Estévez, A.; Macía, L.; & Lopez-Gonzalez, H. (2020). Gambling motives: association with addictive disorders and negative and positive mood in youth. Addictive Behaviors. DOI: 10.1016/j.addbeh.2020.106482  
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D; & Estévez, A. (2020). Why some sports bettors think gambling addiction prevented them from becoming winners? A qualitative approach to understanding the role of knowledge in sports betting products. Journal of Gambling Studies. DOI: 10.1007/s10899-019-09922-4  
Estévez, A.; Jauregui, P.; Lopez-Gonzalez, H.; Macia, L.; López, N.; Zamora, L.; Onaindia, J.; Granero, R.; Mestre-Bach; G.; Steward, T.; Fernández-Aranda, F.; Gómez-Peña, M-; Moragas, L.; Mena-Moreno, T.; Lozano-Madrid, M.; Del Pino-Gutiérrez, A.; Codina. (2020). Exploring the Predictive Value of Gambling Motives, Cognitive Distortions, and Materialism on Problem Gambling Severity in Adolescents and Young Adults. Journal of Gambling Studies. DOI: 10.1007/s10899-020-09972  
Estévez, A.; Jauregui, P., Granero, R.; Munguía, L.; López-González, H.; Macía, L.; López, N.; Momeñe, J.; Corral, S.; Fernández-Aranda, F.; Agüera, Z.; Mena-Moreno, T.; Lozano-Madrid, MDE.; Vintró-Alcaraz, C.; Del Pino-Gutierrez, A.; Codina, E.; Valencia. (2020). Buying-shopping disorder, emotion dysregulation, coping and materialism: a comparative approach with gambling patients and young people and adolescents. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. vol. 24, núm. 4, 407-415. DOI: 10.1080/13651501.2020.1780616  
Estévez, A.; Jauregui, P.; Macía, L.; Lopez-Gonzalez, H. (2020). Gambling and attachment: The mediating role of alexithymia in adolescents and young adults. Journal of Gambling Studies. DOI: 10.1007/s10899-020-09965-y  
Lopez-Gonzalez, H.; Jimenez-Murcia, S.; & Griffiths, M.D. (2020). The Erosion of nongambling spheres by smartphone gambling: A qualitative study on workplace and domestic disordered gambling. Mobile Media & Communication. DOI: 10.1177/2050157920952127  
Jimenez-Murcia, Susana; Granero, Roser; Gimenez, Monica; del Pino-Gutierrez, Amparo; Mestre-Bach, Gemma; Mena-Moreno, Teresa; Moragas, Laura; Bano, Marta; Sanchez-Gonzalez, Jessica; de Gracia, Marta; Baenas-Soto, Isabel; Fabrizio Contaldo, S.; Valenciano-. (2020). Contribution of sex on the underlying mechanism of the gambling disorder severity. Scientific Reports. vol. 10, núm. 1. DOI: 10.1038/s41598-020-73806-6  
Estévez; A.; Jauregui; P.; López-González; H.; Macía; L.; Granero; R.; Mestre-Bach; G.; Fernández-Aranda; F.; Gómez-Peña; M.; Moragas; L.; Mena-Moreno; T.; Lozano-Madrid; Del Pino-Gutiérrez; A.; Codina; E.; Testa; G.;M. E.; Vintró-Alcaraz; C.; Agüera. Z.;. (2020). Comorbid behavioral and substance-related addictions in young population with and without gambling disorder. International Gambling Studies . DOI: 10.1080/14459795.2020.1836250  
Lopez-Gonzalez, H.; Rius-Buitrago, A.; Jimenez-Murcia, S.; Griffiths, M. D. (2020). The Utilization and perception of sports betting experts ('tipsters') among sports bettors with gambling problems: A qualitative focus group interview study. International Gambling Studies . DOI: 10.1080/14459795.2020.1844270  
Jiménez-Murcia, S.; Granero, R.; Giménez, M.; del Pino-Gutiérrez, A.; Mestre-Bach, G; Mena-Moreno, T.; Moragas, L.; Baño, M.; Sánchez-González, J.; de Gracia, M.; Baenas-Soto, I.; Fabrizio Contaldo, S.; Valenciano-Mendoza, E.; Mora-Maltas, B.; López-Gonzá. (2020). Moderator effect of sex in the clustering of treatment-seeking patients with gambling problems. Neuropsychiatrie. vol. 34, 116-129. DOI: 10.1007/s40211-020-00341-1  
Capítol de llibre
Mas-Manchón, Ll.; Lopez-Gonzalez, H.; & Guerrero-Solé. F. (2020). Snapshot and insights on theories, methods, and topics in branding and advertising research. Routledge. p. 8-26.
Conferència invitada
Lopez-Gonzalez, Hibai. (2020). Gambling advertising: An overview. 51st EPRA meeting.
2019
Article de revista
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A. (2019). ¿Está aumentando la población con adicción al juego?. Norte en Salud Mental. vol. 16, núm. 60, 77-83. Recuperado de https://ome-aen.org/biblioteca/re  
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A.; & Griffiths, M.D. (2019). Internet-based structural characteristics of sports betting and problem gambling severity: Is there a relationship?. International Journal of Mental Health and Addiction. vol. 17, núm. 6, 1360-1373. DOI: 10.1007/s11469-018-9876-x  
Lopez-Gonzalez, H.; Stavros, C.; Smith, A.C.T. (2019). The transition of second screen devices to first screen status in sport viewing. Sport In Society. vol. 22, núm. 12, 2077-2088. DOI: 10.1080/17430437.2018.1554649  
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A.; & Griffiths, M.D. (2019). Can positive social perception and reduced stigma be a problem in sports betting? A qualitative focus group study with Spanish sports bettors undergoing treatment for gambling disorder.. Journal of Gambling Studies. vol. 35, núm. 2, 571-585.
Guerrero-Solé, F.; & Lopez-Gonzalez, H. (2019). Government formation and political discussions in Twitter. An extended model for quantifying political distances in multiparty democracies. Social Science Computer Review. vol. 37, núm. 1, 3-21. DOI: 10.1177/0894439317744163  
Whigham, S.; Lopez-Gonzalez, H.; & Ramon, X. (2019). 'Més que un joc?': Sport and contemporary political nationalism in Scotland and Catalonia.. Journal of Sport and Social Issues . vol. 37, núm. 1, 3-21. DOI: 10.1177/0193723519836398  
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Solé, F.; & Estévez, A. (2019). Adicciones comportamentales y tecnología: entre la persona adicta y la tecnología adictiva. Revista Española de Drogodependencias. vol. 44, núm. 1, 5-12.
Estévez, A.; Jauregui, P.; & Lopez-Gonzalez, H. (2019). Attachment and behavioural addictions in adolescents: The mediating and moderating role of coping strategies. Scandinavian Journal of Psychology. vol. 60, 348-360. DOI: 10.1111/sjop.12547  
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D.; Jimenez-Murcia, S.; Estévez, A. (2019). The perceived influence of sports betting marketing techniques on disordered gamblers in treatment. European Sport Management Quarterly. DOI: 10.1080/16184742.2019.1620304  
Estevez, A.; Jauregui, P.; López, N.; Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D. (2019). Difficulties in emotion regulation, coping, and dysfunctional psychological symptoms in family members of people with gambling disorder. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: 10.1007/s11469-019-00117-x  
Lopez-Gonzalez, H.; Jimenez-Murcia, S.; & Grifftihs, M.D. (2019). Customization and personalization of sports betting products: Implications for responsible gambling. Gaming Law Review and Economics. vol. 23, núm. 8. DOI: 10.1089/glr2.2019.2383  
Lopez-Gonzalez, H.; & Grifftihs, M.D. (2019). Brand knowledge, similarity to story characters, and perceived influence of gambling advertising among Spanish sports bettors: A survey study.. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: 10.1007/s11469-019-00142-w  
Lopez-Gonzalez, H.; Russell, A. M. T.; Hing, N.; Estévez, A.; & Grifftihs, M.D. (2019). A cross-cultural study of weekly sports bettors in Australia and Spain. Journal of Gambling Studies. DOI: 10.1007/s10899-019-09898-1  
Llibre
Lamas, J.; Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A.; Iruarrizaga, I.; Jauregui, P.; Macías, L.; & Santolaria, R. (2019). Manual de prevención de adicciones en el ámbito universitario. Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Capítol de llibre
Jiménez-Murcia, S.; Granero, R.; Mestre-Bach, G.; Gómez-Peña, M.; Moragas, L.; Agüera, Z.; del Pino-Gutierrez, A.; Codina, E.; Mora, B.; Valenciano-Mendoza, E.; López-González, H.; Rivas, S.; Valero-Solís, S.; Guerrero-Vaca, D.; Mena-Moreno, T.; Vintró-Al. (2019). Capítulo 3. Adicción a la compra. Concepto, clínica y respuesta al tratamiento. Deusto Digital.
Lopez-Gonzalez, H. (2019). Los Sesgos cognitivos que la publicidad de juego explota. Ediciones Universidad Deusto. p. 109-122. Recuperado de http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/1288/es/adicciones-sin-sustancia-y-otros-trastornos-del-control-de-los-impulsos  
Conferència invitada
Lopez-Gonzalez, Hibai. (2019). Juego en adolescentes. IV Scientific Conference Gambling in Society: An International View. Madrid. ESP.
Lopez-Gonzalez, H.; Jimenez-Murcia, S. (2019). Percepció social i apostes esportives: Una relació complexa. XXXIV Jornada sobre Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica. Barcelona. ESP.
Lopez-Gonzalez, Hibai. (2019). Influencia de la publicidad en el juego problemático. Seminario Clínico Hospital Universitario de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. ESP.
Lopez-Gonzalez, H; Jimenez-Murcia, S. (2019). Factores sociales de los juegos de azar online: ¿qué es relevante para un estudiante universitario. Programa de prevención de conductas adictivas en jóvenes universitarios/as. Madrid. ESP.
Lopez-Gonzalez, H. (2019). Los sesgos cognitivos que la publicidad de juego explota. XXVI Symposium sobre Avances en Drogodependencias. Bilbao. ESP.
Lopez-Gonzalez, H. (2019). Watching sport and betting on it: the perils associated with in-play wagering. 7th International conference on pathological gambling and behavioral addictions. Varsòvia. POL.
Participació comitè científic/o
Lopez-Gonzalez, H. (2019). European Symposium on Gambling in Society: An International View. Madrid. ESP.
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H.; Jimenez-Murcia, S. (2019). Sports betting advertising: Too much money to ignore and too vaporous risks to acknowledge. International Association for Media and Communication Research (IAMCR). Madrid. ESP.
Lopez-Gonzalez, H.; Jimenez-Murcia, S. (2019). Factores situacionales y estructurales que contribuyen al trastorno de juego. XXVI Reunión Annual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Madrid. ESP.
Lopez-Gonzalez, H. (2019). Marketing stimuli and their perceived effects among sports bettors in treatment for gambling disorder. Lisbon Addictions. Third European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies.. Lisboa. PRT.
2018
Article de revista
Hibai Lopez-Gonzalez. (2018). Los anuncios de apuestas deportivas normalizan el juego, y eso parece una mala noticia. The Conversation. Recuperado de https://theconversation.com/los-anuncios-de-apuestas-deportivas-normalizan-el-juego-y-eso-parece-una-mala-noticia-99873  
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D. (2018). Understanding the convergence of markets in online sports betting. International Review for the Sociology of Sport. vol. 53, núm. 7, 807-823. DOI: 10.1177/1012690216680602  
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D. (2018). Betting, forex trading, and fantasy gaming sponsorships¿A responsible marketing inquiry into the 'gamblification' of English football. International Journal of Mental Health and Addiction. vol. 16, núm. 2, 404-419. DOI: 10.1007/s11469-017-9788-1  
Lopez-Gonzalez, H., Guerrero-Solé, F., Estévez, A., & Griffiths, M.D. (2018). Betting is loving and bettors are predators: A Conceptual Metaphor aproach to online sports betting advertising. Journal of Gambling Studies. vol. 34, núm. 3, 709-726. DOI: 10.1007/s10899-017-9727-x  
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A.; & Griffiths, M.D. (2018). Controlling the illusion of control: a grounded theory of sports betting advertising in the UK. International Gambling Studies . vol. 18, núm. 1, 39-55. DOI: 10.1080/14459795.2017.1377747  
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A.; Jiménez-Murcia, S.; & Griffiths, M.D. (2018). Alcohol drinking and low nutritional value food eating behavior of sports bettors in gambling advertisements. International Journal of Mental Health and Addiction. vol. 16, núm. 1, 81-89. DOI: 10.1007/s11469-017-9789-0  
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Solé, F.; & Griffiths, M.D. (2018). A content analysis of how 'normal' sports betting behaviour is represented in gambling advertising. Addiction Research & Theory. vol. 26, núm. 3, 238-247. DOI: 10.1080/16066359.2017.1353082  
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A.; & Griffiths, M.D. (2018). Spanish validation of the Problem Gambling Severity Index (PGSI): A confirmatory factor analysis with sports bettors. Journal of Behavioral Addictions. vol. 7, núm. 3, 814-820. DOI: 10.1556/2006.7.2018.84  
Lopez-Gonzalez, H.; & Griffiths, M.D. (2018). Sports betting and problem gambling: What can the United States expect based on other legalized markets. Gaming Law Review and Economics. vol. 22, núm. 8, 502-505. DOI: 10.1089/glr2.2018.2284  
Capítol de llibre
Guerrero-Solé, F.; Lopez-Gonzalez, H.; & Griffiths, M.D. (2018). Online gambling advertising and the third-person effect: a pilot study.. IGI Global publication . p. 384-401.
Conferència invitada
Lopez-Gonzalez, H. (2018). La apuesta deportiva como fenómeno social y cultural. I Jornada de Apuestas Deportivas. UPF Sports Lab. Barcelona. ESP.
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D.; & Estévez, A. (2018). A qualitative approach to sports betting-related problem gambling in Spain. 6th International conference on pathological gambling and behavioral addictions. Varsòvia. POL.
Participació comitè científic/o
Lopez-Gonzalez, H. (2018). I Jornada de Apuestas Deportiva. Barcelona. ESP.
Lopez-Gonzalez, H. (2018). European Symposium on Application of Active Measures of Responsible Gambling. Madrid. ESP.
Presentació comunicació
Griffiths, M.D.; Lopez-Gonzalez, H. (2018). An in-depth analysis of how 'normal' sports betting behaviour is represented in gambling advertising. Social Sciences Conference. Nottingham. 826.
Lopez-Gonzalez, H. (2018). Technology induced control in sports betting behaviour: A problem gambling persepctive. IV International Conference on Sport and Global Governance. Barcelona. ESP.
Lopez-Gonzalez, H. (2018). The perception of the influence of sports betting advertising and marketing techniques by bettors under treatment for gambling disorder. 5th International Conference on Behavioral Addictions.. Colònia. DEU.
Lopez-Gonzalez, H., & Griffiths, M.D. (2018). Marketing and advertising the illusion of control in online sports betting products. 5th International Conference on Behavioral Addictions. Colònia. DEU.
2017
Article de revista
Estevez, Ana; Rodriguez, Raquel; Diaz, Noelia; Granero, Roser; Mestre-Bach, Gemma; Steward, Trevor; Fernandez-Aranda, Fernando; Aymami, Neus; Gomez-Pena, Monica; del Pino-Gutierrez, Amparo; Bano, Marta; Moragas, Laura; Mallorqui-Bague, Nuria; Lopez-Gonzal. (2017). How do online sports gambling disorder patients compare with land-based patients?. Journal of Behavioral Addictions. vol. 6, núm. 4, 639-647. DOI: 10.1556/2006.6.2017.067  
Lopez-Gonzalez, H.; Stavros C.; Smith, A.C.T. (2017). Broadcasting sport: Analogue markets and digital rights. International Communication Gazette. vol. 79, núm. 2, 175-189. DOI: 10.1177/1748048517694969  
Lopez-Gonzalez, H.; Estévez, A; & Griffiths, M.D. (2017). Marketing and advertising online sports betting: A problem gambling perspective. Journal of Sport and Social Issues . vol. 41, núm. 3, 256-272. DOI: 10.1177/0193723517705545  
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D. (2017). 'Cashing out' in sports betting: Implications for problem gambling and regulation. Gaming Law Review and Economics. vol. 21, núm. 4, 323-326. DOI: 10.1089/glr2.2017.2144  
Guerrero-Solé, F.; Lopez-Gonzalez, H.; & Griffiths, M.D. (2017). Online gambling advertising and the Third-Person Effect: A pilot study. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning. vol. 7, núm. 2, 15-30. DOI: 10.4018/978-1-5225-3929-2.ch021  
Martín-Guart, R.; Lopez-Gonzalez, H.; & Fernández-Cavia, J. (2017). Sport as an antidote against audience fragmentation. A scoping study of the most watched Spanish television shows (1989-2016). Revista Latina de Comunicación Social. vol. 72, 1027-1039 . DOI: 10.4185/RLCS-2017-1206en  
Estévez, A.; Jauregui, P.; Sánchez-Marcos, I.; Lopez-Gonzalez, H.; & Griffiths, M.D. (2017). Attachment and emotion regulation in substance addictions and behavioral addictions. Journal of Behavioral Addictions. vol. 6, núm. 4, 534-544. DOI: 10.1556/2006.6.2017.086  
Conferència invitada
Lopez-Gonzalez, H. (2017). Jóvenes y nuevas formas de juego. XVII Congress by the Spanish Federation of Rehabilitated Gamblers (FEJAR). Valladolid. ESP.
Lamas Alonso, J.; Lopez-Gonzalez, H. (2017). Gaming and coexisting disorders - Therapeutic protocol in patients with coexisting disorders. 5th International conference on pathological gambling and behavioral addictions. Varsòvia. POL.
Lopez-Gonzalez, H.; & Estévez, A. (2017). Attachment and emotion regulation in behavioral addictions. 5th International conference on pathological gambling and behavioral addictions. Varsòvia. POL.
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D. (2017). Online sports betting advertising and gambling-related harm: A content analysis approach. School of Social Science Research Conference. Nottiingham. 826.
Lopez-Gonzalez, H. (2017). The Metaphors of sports betting. III International Conference on Sport and Global Governance.. Barcelona. ESP.
Estévez, A.; Jauregui, P.; Sánchez-Marcos, I.; Lopez-Gonzalez, H.; & Griffiths, M.D. (2017). Apego y regulación de las emociones en adicciones comportamentales. VI Jornadas Emociones y Bienestar. Valencia. ESP.
Estévez, A.; Jauregui, P.; Sánchez-Marcos, I.; Lopez-Gonzalez, H.; & Griffiths, M.D. (2017). Apego y regulación de las emociones en adicciones comportamentales. XXIV Reunión Annual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Madrid. ESP.
Lopez-Gonzalez, H. (2017). Online sports betting advertising and gambling disorder: a content analysis approach. Second European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies. Lisboa. PRT.
Jauregui, P.; Estévez, A.; Onaincia, J.; & Lopez-Gonzalez, H. (2017). Emotional characteristics of gamblers' relatives. Second European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies. Lisboa. PRT.
2016
Article de revista
Guerrero-Solé, F.; Lopez-Gonzalez, H. (2016). The influence of media type on the perceived influence of media contents and on the support to restrict controversial messages. Communication Research Reports. vol. 33, núm. 1, 68-73. DOI: 10.1080/08824096.2015.1117445  
Lopez-Gonzalez, H.; Griffiths, M.D. (2016). Is European online gambling regulation adequately addressing in-play betting advertising?. Gaming Law Review and Economics. vol. 20, núm. 6, 1-10. DOI: 10.1089/glre.2016.2064  
Rodrigo-Alsina, M.; Garcia-Jimenez, L.; Gifreu-Pinsach, J.; Gomez-Puertas, L.; Guerrero-Sole, F.; Lopez-Gonzalez, H.; Medina-Bravo, P.; Pineda, A.; Roca-Cuberes, C.; Rodriguez-Polo, X.; Terribas-Sala, M.; & Ventura, R. (2016). Sexuality, gender, religion and interculturality in new stories on civilisations and cultures broadcast by Spanish television. Revista Latina de Comunicación Social. vol. 71, 1090-1107. DOI: 10.4185/RLCS-2016-1136en  
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H. (2016). Persuasive Messaging in Online Sports Betting: Regulatory Framework and Future Challenges. II International Conference on Sport and Global Governance. barcelona. ESP.
Lopez-Gonzalez, H. (2016). Media sport ecology and its influence on sports betting behaviour. IAMCR Conference. Leicester. 826.
2015
Article de revista
Lopez-Gonzalez, H.; & Tulloch, C. (2015). Enhancing media sport consumption: Online gambling in European soccer. Media International Australia. vol. 150, 130-139. DOI: 10.1177/1329878X1515500115  
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Solé, F.; & García-Jiménez, L. (2015). La representación de la tecnología: Tecnocultura, empoderamiento y transformación social. Journal Of Spanish Cultural Studies. vol. 16, núm. 2, 215-230. DOI: 10.1080/14636204.2015.1069073  
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Sole, F. (2015). Narratives of technological empowerment and social disempowerment in Spanish television news. 13th Annual International Conference on Communication and Mass Media.. Atenas. GRC.
Lopez-Gonzalez, H. (2015). Soccer media ecology and sports betting behaviour. I International Conference on Sport and Global Governance.. Barcelona. ESP.
2014
Article de revista
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Solé, F.; Haynes, R. (2014). Manufacturing conflict narratives in Real Madrid versus Barcelona football matches. International Review for the Sociology of Sport. vol. 49, núm. 6, 688-706. DOI: 10.1177/1012690212464965ArticleinformationNoAccess  
Lopez-Gonzalez, H. (2014). Quantifying the immeasurable: A reflection on sport, time and media. Journal of the Philosophy of Sport. vol. 41, núm. 3, 347-362. DOI: 10.1080/00948705.2013.832265  
Guerrero-Solé, F.; Besalú, R.; & Lopez-Gonzalez, H. (2014). Save me, save them! Junk talk shows and the Third-Person Effect.. Communications-European Journal Of Communication Research. vol. 39, núm. 2, 193-214. DOI: 10.1515/commun-2014-0012  
Lopez-Gonzalez, H., & Guerrero-Solé, F. (2014). Moderación de la conversación en medios online. El caso del diario Marca.. El Profesional de la Información. vol. 23, núm. 1, 51-57. DOI: 10.3145/epi.2014.ene.06  
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Solé, F.; & Larrea, O. (2014). Community building in the digital age. Dynamics of online sports discussion. Comunicacion y Sociedad. vol. 27, núm. 3, 83-105.
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Solé, F. (2014). When the medium is on the message: Exploring hate in media/reader interactions in Spanish online sports journalism. ANNALES. HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES. vol. 24, núm. 3, 489-500.
Guerrero-Sole, F.; Corominas-Murtra, B.; & Lopez-Gonzalez, H. (2014). Pacts with Twitter. Predicting voters' indecision and preferences for coalitions in multiparty systems. Information Communication & Society. vol. 17, núm. 10, 1280-1297. DOI: 10.1080/1369118X.2014.920040  
Ponència
Lopez-Gonzalez, H. (2014). ¿Hago la tesis por compendio de artículos?. Taula de Nova Recerca, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H., Larrea, O., & Guerrero-Solé, F. (2014). Diálogos líquidos en la comunidad deportiva Marca. ". IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación AE-IC 2014 'Espacios de comunicación'. Bilbao. ESP.
Lopez-Gonzalez, H.; Guerrero-Sole, F. (2014). Media representation of technology or when 'the question 'by whom' cannot relevantly be asked'. Second Annual CCCS Conference: 'Media: Theory and Practice'. Skopje. MKD.
Lopez-Gonzalez, H.; & Guerrero-Sole, F. (2014). The medium, the fan and the equity brand. Sports fan behaviour in online discussion. 5th European Communication Conference ECREA. Lisboa. PRT.
2013
Article de revista
Guerrero-Solé, F., & Lopez-Gonzalez, H. (2013). Lotus Notes como herramienta de análisis de comunidades virtuales.. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 30. DOI: 10.1344/BiD2013.30.31  
Lopez-Gonzalez, H. (2013). El rol de los medios en la transformación del deporte en bien de consumo. DOXA Comunicación. vol. 18, 13-28.
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H. (2013). In search of his enemy: celebrities and conflict in mediated football. II Jornadas de Comunicação e Desporto. Coimbra. PRT.
Lopez-Gonzalez, H. (2013). Sports chatter in the digital age. Communities in the Digital Age. International Symposium. Canterbury. 826.
Lopez-Gonzalez, H. (2013). Defining new models of brand communities and sports sponsorships: Qatar and Red Bull. 2nd Advertising in Communication & Media Research ECREA Symposium. Barcelona. ESP.
2012
Article de revista
Guerrero-Solé, F.; Lopez-Gonzalez, H. (2012). Preparados para la guerra. La construcción de la identidad rusa post-soviética en los discursos de la Victoria. Estudios sobre el Mensaje Periodistico. vol. 18, núm. 2, 513-529. DOI: 10.5209/rev_ESMP.2012.v18.n2.41022  
Guerrero-Solé, F.; Lopez-Gonzalez, H. (2012). Registro, almacenamiento y acceso simultáneo de video streaming sobre protocolo UDP. El sistema MRecIPTV de la Universidad Pompeu Fabra. El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 1, 98-103. DOI: 10.3145/epi.2012.ene.13  
Capítol de llibre
Lopez-Gonzalez, H. (2012). Semiótica del deporte: análisis del espacio en los reglamentos del fútbol y del baloncesto. Fragua Editorial. p. 191-203.
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H. (2012). El ágora esférica: del periodismo participativo al sectarismo online. IV Congreso Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0.. Bilbao. ESP.
2011
Capítol de llibre
Lopez-Gonzalez, H. (2011). Roles narrativos en red: la muerte del espectador medio en The Wire. Monográficos FRAME. p. 349-366.
2010
Presentació comunicació
Lopez-Gonzalez, H. (2010). Semiótica del deporte: análisis del espacio en los reglamentos del fútbol y del baloncesto. I Congreso Internacional de Semiótica de la Cultura: análisis y nuevas perspectivas. Madrid. ESP. Lopez-Gonzalez, H. (2012). Semiótica del deporte: análisis del espacio en los reglamentos del fútbol y del baloncesto. In Serra, M (Ed.) En torno a la semiótica de la cultura (pp. 191-203). Madrid: Editorial Fragua..