L’organizació del 4º Congreso ISKO España-Portugal desitja afavorir la difusió ràpida dels resultats presentats en el congrés. Així mateix considera molt important dinamitzar las sessions de presentació oral de comunicacions de l'11 al 12 de juliol, per tal que es transformin en espais vius en els quals es portin a terme debats reals sobre els resultats presentats pels participants.

Així doncs, per tal que tots els autors i assistents puguin preparar amb temps la seva presència en alguna de las sessions, s’ha creat un grup de Google per a cadascuna de les agrupacions temàtiques que se han seguit en configurar el programa. Amb això es vol potenciar la lectura i comentari dels resums i dels preprints de les comunicacions. S’espera que els moderadors i assistents formulin preguntes sobre les comunicacions, a les quals respondran els autors, amb l’aportació –si ho consideren necessari– d’enllaços web a material audiovisual, gràfic o textual dipositat en els seus perfils en xarxes socials, pàgines web personals o repositoris.

    Enllaços als diferents grups de debat organitzats segons el codi de les diverses sessions tal i com figuren al Calendario-horario detallado de comunicaciones:

    En el Catàleg de comunicacions es pot obtenir un llistat per línia temàtica amb el resum i el preprint de cadascuna de les comunicacions:  

    Totes les intervencions s’hauran d’ajustar a les bones pràctiques de respecte, correcció i bona fe pròpies de la Nettiquete. Cada participant en el debat s’haurà d’identificar, no s’acceptaran contribucions anònimes. L’organizació es reserva el dret a moderar, i eliminar en cas que convingui, les contribucions que no s’ajustin a les mencionades bones pràctiques o a la temàtica del Congreso. Els fòrums estaran oberts abans i durant la celebració del Congreso, però es tancaran un cop finalitzat i el seu contingut deixarà d’estar disponible. Els moderadors i relators de cadascuna de les sessions faran ús del contingut de les aportacions per agilitzar la participació en la sessió presencial. La contribució amb preguntes i comentaris implica l’acceptació d’aquestes normes, així com de la política de privacitat i les condicions de servei de la plataforma utilitzada (Google Grupos: https://groups.google.com).