Professorat

Àngels Massísimo, coordinadora de l’edició d’un recull d’estudis sobre màrqueting publicat per l’IFLA

La professora Àngels Massísimo ha coordinat, juntament amb Dinesh K. Gupta i Christie Koontz, l’edició de l’obra Marketing library and information services II: a global outloock, que correspon al núm 159 de les IFLA Publications Series. Recordem que l’any 2006 ja va aparèixer el primer volum d'aquesta obra: Marketing library and information services: international perspectives. Àngels Massísimo forma part del standing committee de la secció Management and Marketing de l’IFLA.