Campus

Últimes defenses de la memòria de Pràcticum de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació

Coincidint amb les sessions de defensa pública dels treballs finals del grau d'IiD, el dijous 4 de juliol han tingut lloc les darreres sessions de la defensa oral del Pràcticum de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, ja que l'extinció d'aquest ensenyament finalitza aquest curs. En aquesta ocasió, han estat onze els estudiants que han realitzat la defensa i s'han distribuït entre la sessió del matí i la de la tarda. L'equip de Pràctiques vol aprofitar el comiat per agrair la participació dels professors de la Facultat que han format part dels tribunals de defenses de pràctiques al llarg de tots aquests anys.