De re linguae

De re linguae: «fanzín»

Una de les tasques principals que du a terme de manera regular el Termcat (Centre de Terminologia) és l’estudi de la terminologia en català i la proposta de fixació de nous termes en la nostra llengua. Periòdicament es publiquen per mitjà del DOGC (Diari oficial de la Generalitat de Catalunya) el fruit d’aquests treballs, per tal que siguin coneguts pel màxim de gent possible. El passat 30 d’octubre de 2013 va aparèixer un nou lliurament de termes.

Del total de la cinquantena de casos publicats, de diverses àrees del coneixement, ens volem referir a un parell, que poden tenir més a veure amb els nostres ensenyaments.

En l’àmbit de la comunicació, s’ha aprovat fanzín, amb la definició següent: «Publicació de temàtica cultural, de poca difusió i feta amb pocs mitjans, generalment per aficionats, que sovint està dedicada a la música, el cinema, el còmic o la ciència-ficció».

I en l’àmbit de la informàtica i Internet s’ha aprovat –entre d’altres–, aquest: aspecte-i-sensació, que en anglès se sol dir «look and feel», amb aquest significat: «Conjunt de característiques de tipus sensorial, especialment visuals, i de comportament d'una interfície d'usuari».

Aviat aquests termes formaran part de la Neoloteca, la base de dades que inclou tots els normes normalitzats pel Termcat.