Activitats

Marina Salse parla del grau d’IiD a la jornada sobre semipresencialitat de la Facultat de Biologia

El passat 10 de febrer, la cap d’estudis del grau d’IiD, Marina Salse, va participar a la jornada La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia. La sessió va tenir dues parts: la primera, va estar dedicada a analitzar què s’entén per docència semipresencial —Marina Salse hi va presentar la comunicació: «Grau d’Informació i Documentació semipresencial: una experiència pilot que ha deixat de ser-ho»— i a la segona, s'hi van explicar experiències concretes. Trobareu totes les presentacions a: http://www.ub.edu/biologia/equip_deganal/docs/programa_jornada.pdf.