Campus

Oberta la preinscripció als màsters de la Facultat: Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (MBCP), Gestió de Continguts Digitals (MGCD) i Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura (MBEPL)

Ja és oberta la inscripció de cara al curs vinent per als màsters que ofereix la Facultat: el màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (MBCP), el màster de Gestió de Continguts Digitals (MGCD) i el màster de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura (MBEPL). Ben aviat serà oberta també la prenscripció del màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE).

Trobareu tota la informació sobre aquests màsters a la pàgina web de la Facultat, però si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb els seus responsables: Pedro Rueda (màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials), Miquel Térmens (màster de Gestió de Continguts Digitals), Mònica Baró (màster de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura) i Jordi Andreu (màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses).