Professorat

Anna Villarroya, a Heidelberg en una sessió de treball del Gender Working Group de la LERU

Els propers 2 i 3 de juny, la professora Anna Villarroya assisteix, en representació de la Universitat de Barcelona, a la reunió del Gender Working Group de la LERU que se celebra a la Universitat de Heidelberg (Alemanya). En aquesta reunió, és previst d’aprofundir en el tema del biaix inconscient que es detecta en els processos de promoció acadèmica, així com en les diverses modalitats de permisos de maternitat que existeixen a la xarxa d’universitats LERU. La professora Villarroya és la presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat.