Campus

Concurs de professor agregat a la FIMA

El passat 13 de gener de 2022 va tenir lloc de manera virtual el concurs per a una plaça de professor agregat a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. El candidat, el professor Javier Guallar, fins aleshores professor agregat interí, va superar el concurs després de tres proves que van consistir en l’exposició del seu Historial acadèmicodocent i d’investigació i un Pla d’actuació docent; una Llicó; i un Projecte de recerca. El tribunal estava integrat per les professores de la UAB Eulàlia Fuentes (presidenta) i Remei Perpinyà, la professora de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB Pilar Aparicio i els professors de la FIMA Núria Jornet i Pedro Rueda (secretari).