Professorat

Reunió de la RUID

Els passats 27 i 28 de gener de 2022 es va celebrar a la Universitat de Granada la reunió de la RUID (Red de Universidades de Información y Documentación), a la qual va assistir el nostre degà, Miquel Térmens. La RUID es reuneix habitualment un cop l’any, però a causa de la covid, la darrera reunió es va fer el 2019. S’hi va analitzar l’estat dels estudis d’informació i documentació a les universitats espanyoles, així com les accions que cada centre està prenent per actualitzar els plans d’estudis. També es van debatre els efectes que pot tenir el decret 822/2021 d’organització dels ensenyaments universitaris. Finalment, s’acordà constituir la RUID sota la forma d’associació oficial, per tal de tenir un millor reconeixement davant de tercers.