Professorat

Conferència de Carina Rey sobre cooperació bibliotecària

La professora de la FIMA Carina Rey va impartir la conferencia “La cooperación: acceso universal al conocimiento” dins de la primera sessió del consorci REBUEP, Red Ecuatoriana de Bibliotecas Universitarias y Escuelas Politécnicas, per celebrar el Dia del Bibliotecari Equatorià. A la sessió van assistir virtualment més de 170 bibliotecaris equatorians i peruans.