Campus

In-Comav, reconegut de nou com a grup d’innovació docent consolidat

El Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Mitjans Audiovisuals (In-Comav) ha tornat a rebre el reconeixement de grup d’innovació docent consolidat pel Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) de la Universitat de Barcelona.

El RIMDA ha considerat la trajectòria del grup en el darrer període (2019-2021) i el situa entre els 20 grups de la UB amb una activitat més meritòria pel que fa als projectes que ha desenvolupat, la difusió dels resultats en congressos i jornades, les publicacions en revistes i llibres, i els cursos i seminaris impartits i rebuts.

In-Comav està format per onze professors del grau de Comunicació Audiovisual coordinats per la Dra. Maria Àngels García Asensio. El grup impulsa la qualitat docent als estudis del grau de Comunicació Audiovisual, en particular, el desenvolupament de les competències professionalitzadores dels estudiants, amb èmfasi en les seves capacitats de comunicació persuasiva.