Activitats

Alumnes de GIDD visiten el Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari

El passat dimecres, 18 de maig de 2022, els alumnes de l’assignatura Preparació al Pràcticum del grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital van visitar la biblioteca del Vall d’Hebron Campus Hospitalari.

Tot i que la sessió es va realitzar en un dels nous espais de treball creats dins de la biblioteca, la sessió va anar a càrrec de cinc professionals de la informació que treballen en diferents serveis del Campus Hospitalari. Si l’àmbit de treball d’un hospital és l’assistència, la investigació, la gestió i la docència, ells participen activament en els tres darrers.

Va iniciar la sessió Melba G. Clàudio, responsable d’arxiu i gestió documental. Per situar el context (i demostrar que les mides sí que importen) va presentar algunes dades que són molt significatives: serveixen a més d’11.000 professionals de la salut, a més de 2.000 investigadors, repartits en 22 edificis i s’atenen més d’un milió de pacients a l’any… La seva tasca se centra en la gestió documental entesa en el seu sentit més ampli, des de les històries clíniques fins als protocols necessaris per treballar de manera harmonitzada, organitzada i garantint la qualitat en un organisme tan gran.

A continuació, Cristina Puyal, responsable de la gestió de la biblioteca i documentalista a Vall d’Hebron des de fa trenta anys, va posar l’accent en l’evolució de la professió (del paper al núvol, de les prestatgeries a les apps) i en la importància de posar l’usuari, el professional de la salut, al centre del servei, tot recordant que a la biblioteca, ara, s’hi va a crear coneixement i no només accedir-hi.

Seguidament, Míriam Basagaña, documentalista de l’equip de la biblioteca i orientada a la formació sobre recursos electrònics i especialitzada en revisions sistemàtiques, va explicar l’espai BIBLIOL@B com un servei de suport als investigadors en totes les fases del procés, des de com identificar les millors revistes fins a la difusió de les publicacions tot passant per les cerques bibliogràfiques o l’ajuda en la creació d’una identitat digital, entre altres.

Isabel Toral, també documentalista de la biblioteca i especialitzada en accés obert, va valorar la importància tant de l’accés obert com de la ciència oberta en general donat que són una tendència clau en la recerca actual que, a conseqüència de la pandèmia, han rebut un impuls molt important. Com a exemple del que s’està fent des de Vall d’Hebron va mostrar el repositori Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, en el qual participen activament.

Finalment, Jordi Moretón, de la Secretaria Tècnica del VHIR (Vall d’Hebron Institut de Recerca), que dona suport als investigadors en bibliometria i elabora indicadors de qualitat institucionals, va explicar la seva trajectòria professional com una evidència de la invisibilitat de la professió en certs sectors, les dificultats per fer entendre que és, precisament, un professional amb la formació dels graduats en GIDD qui millor podrà resoldre necessitats informatives i organitzatives, de gestió del coneixement, etc.

Els estudiants que van assistir a la visita van poder comprovar, gràcies a les magnífiques presentacions d’aquests cinc professionals, que el seu és un grau amb molt de futur!