Campus

Obert el període de preinscripció al màster d’Humanitats Digitals de la Universitat de Barcelona

El màster d’Humanitats Digitals ofereix els coneixements i les habilitats per fer recerca humanística, així com per treballar en el món de les humanitats i les ciències socials, aplicant les tècniques digitals més avançades. El màster forma per saber aplicar teories crítiques interpretatives per explorar les tecnologies digitals i en la utilització d’eines informàtiques per comprendre i tractar els materials culturals.

El màster és una aposta interdisciplinària de la Universitat de Barcelona on hi participen cinc de les seves facultats: Filologia i Comunicació, Filosofia, Geografia i Història, Matemàtiques i Informàtica, i la facultat que coordina el màster, la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA).

El nostre programa dona sortida professional a experts especialitzats en el disseny d’aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals i en la gestió del patrimoni digital. Aquesta és una àrea professional de present i de futur, amb nombroses oportunitats d’inserció laboral. Entre les entitats en les quals s’ofereixen pràctiques trobem empreses com Nubilum o Filmin, institucions com la Fundació Carulla o el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya o el Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona, i projectes de recerca com Dones i Wikipedia o MemoTW- Memòria històrica en línia: diagnòstic i propostes per una participació ciutadana plural i democràtica a les xarxes socials.

Podeu concertar una entrevista per videoconferència amb el professor coordinador del màster, Miquel Centelles, a través del seu correu miquel.centelles@ub.edu. En aquesta entrevista li podreu plantejar totes les consultes i dubtes que tingueu sobre el contingut, preinscripció i matrícula en aquest màster.

El formulari d’inscripció i tota la informació necessària està disponible a: https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5900191/4.