Professorat

Amadeu Pons i Lluís Agustí, en un article sobre la nova Biblioteca Pública de l’Estat de Barcelona

Els professors de la FIMA Amadeu Pons i Lluís Agustí són entrevistats al setmanari El Temps en l’article “Biblioteques de futur” on es revisa l’estat del projecte de la Biblioteca Pública de l’Estat de Barcelona i es pregunta a diversos professionals com haurien de ser les biblioteques del futur.