Professorat

Juan-José Boté defensa la segona tesi doctoral a Hildesheim (Alemanya)

El passat 24 d’octubre de 2022, el professor de la FIMA Juan-José Boté va defensar la seva segona tesi doctoral a la Universitat de Hildesheim (Alemanya), al Departament de Lingüística i Ciències de la Informació. La tesi porta per títol «Integrating mixed methods to analyse information in the use of educational videos in higher education».

La tesi, de caràcter metodològic, ha permès crear un model de vídeo educatiu a la xarxa social YouTube basat en l’estudi del comportament de l’alumnat i el professorat quan cerquen vídeos educatius. Aquest model s’ha validat tant per alumnat com per professorat en ciències socials. L’acte de la defensa va de consistir en quaranta minuts d’exposició i una hora i mitja de debat amb el tribunal. El debat es va centrar en l’aplicació de les diverses metodologies que el professor Boté ha aplicat a la seva tesi per tal d’obtenir un model de vídeo com a producte informacional.