Campus

Sergio Villanueva, nou delegat del rector per a la CHARM-EU

L’equip del rector Joan Guàrdia compta amb diversos professors de la Facultat en el seu equip. Ernest Abadal és vicerector adjunt al rector i de personal docent i investigador; Mònica Baró és delegada de la UB per als centres adscrits; Jordi Andreu, assessor per a la gestió documental i informació corporativa; i Jordi Ardanuy, delegat del rector per a estudis i anàlisis. A més dels esmentats, que ja anaven desenvolupant aquestes funcions des de fa un cert temps, s’hi suma des de fa poques setmanes en Sergio Villanueva, com a delegat del rector per a la CHARM-EU, en substitució de Núria Casamitjana. Us recordem que CHARM-EU és una aliança de vuit grans universitats europees, coordinades per la UB, caracteritzades per una forta dedicació a la recerca, associades seguint el projecte European Universities Initiative.