Activitats

Visita d’estudiants de la FIMA a l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya

El passat 25 d’abril de 2023, l’alumnat del màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials va visitar l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, acompanyats dels professors Pedro Rueda i Jesús Gascón. El responsable del centre, Eduard Puigventós López, va presentar les diferents seccions de què es compon (arxiu, biblioteca i una col·lecció museogràfica), la seva història i organització, i alguns documents significatius per a la història pedagògica de Catalunya. Així mateix, va animar els alumnes a desenvolupar treballs de recerca i pràctiques amb els seus fons. Aquest centre custodia la documentació històrica de totes les escoles i comunitats de la província de Barcelona, si bé una bona part dels fons més antics van ser destruïts el 1909 i el 1936.