Activitats

Conferència de la professora Alexandra Crăciun, de la Universitat de Bucarest

El passat 17 de maig de 2023 ens va visitar la professora Alexandra Crăciun, del Departament de Comunicació i Relacions Públiques de la Universitat de Bucarest. En el marc de l’assignatura de Documentació audiovisual va oferir una conferència titulada «AI-generated images and the reconstruction of “truth”», en el transcurs de la qual va explicar, amb un grapat de referències literàries, mitològiques i mediàtiques, de quina manera les imatges sintètiques generades per intel·ligència artificial estan reconfigurant la noció del que és veritable.