Campus

Convocatòria de beques de col·laboració adreçades a estudiants de la FIMA

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, del Departament de Justícia, Drets i Memòria, ha convocat 16 beques de col·laboració per a estudiants de criminologia, psicologia, dret, sociologia, pedagogia, biblioteconomia, econòmiques, empresarials, polítiques, comunicació… o d’altres matèries que siguin d’interès per a l’organització.

Hauran de desenvolupar treballs i tasques d’assistència i suport relacionades amb els diferents àmbits d’actuació del Centre, segons les següents modalitats:

  • 9 beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre
  • 3 beques de col·laboració en tasques d’investigació en l’àmbit de l’execució penal
  • 1 beca de col·laboració en matèries de gestió econòmica i administrativa

Entre aquestes en trobem tres especialment adreçades als estudiants de la FIMA:

  • 1 beca de col·laboració en matèries d’arxiu i gestió administrativa
  • 1 beca de col·laboració en biblioteconomia i documentació
  • 1 beca de col·laboració en comunicació i difusió

Les bases i la convocatòria de les beques de col·laboració són publicades al DOGC. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 d’octubre de 2023.

Més informació