Professorat

Rubén Alcaraz imparteix una formació sobre exposicions virtuals a la xarxa DocAmbCat

El passat 28 de novembre de 2023, el professor de la FIMA Rubén Alcaraz va impartir un curs sobre exposicions virtuals, narratives digitals i storytelling, per al personal tècnic de la xarxa DocAmbCat, la qual agrupa més de 135 biblioteques i centres de documentació especialitzats en temes ambientals.

El curs es va organitzar en dos grans blocs. Al primer, s’abordaren tots aquells elements que cal tenir en compte durant el procés de conceptualització, disseny, desenvolupament, publicació i avaluació d’una exposició virtual o altres recursos narratius. Així, es va incidir en la importància d’identificar i atendre el públic al qual s’adreça el recurs, la selecció del tema, les característiques dels textos, la selecció i el disseny dels objectes, la incorporació d’elements rich media, o el disseny de les interaccions, navegació i recorreguts virtuals.
A més, també es van exposar un conjunt de bones pràctiques relacionades amb el posicionament web (SEO) i l’accessibilitat digital, que s’han de tenir en compte per garantir la correcta visibilitat i ús d’aquests recursos digitals per part de les persones amb discapacitat, respectivament.
Al segon bloc s’observaren les possibilitats de tres eines específiques: Shorthand, Timeline JS i Omeka Classic.

El curs tractava de ser una síntesi de bona part dels continguts del llibre Exposiciones virtuales en instituciones culturales: de la idea a la publicación, que Rúben Alcaraz ha publicat recentment amb Lluc Massaguer, sota el segell de l’editorial UOC.