Campus

Alumnat de la FIMA publica articles a l’«IFLA journal»

Les estudiants de la FIMA Marina Clavijo, Lara Díaz, Laia Heredero, Davinia Pérez i Noelia Úbeda, del doble grau Infocom, han publicat articles a l’IFLA journal, revista amb un gran prestigi internacional i un referent en la biblioteconomia i la documentació.

Les estudiants van participar al congrés internacional BOBCATSSS 2023, adreçat a alumnat i professorat de Gestió d’Informació i Documentació Digital d’arreu, celebrat el passat gener de 2023 a Oslo (Noruega). Arran d’aquesta participació representant la FIMA, van presentar les seves comunicacions a l’IFLA journal, la qual ha publicat articles procedents del congrés amb intenció de fer un número especial (BOBCATSSS Special Issue 2023).

Per una banda, la Marina Clavijo, la Laia Heredero i la Noelia Úbeda, juntament amb el professor de la FIMA Juan-José Boté, han publicat «Sexual orientation for the LGBTQ+ community: information sources and barriers» a partir de la comunicació «Information barriers for the LGTBI community» presentada al congrés. El treball consta d’una anàlisi qualitativa de les limitacions que impedeixen que el col·lectiu LGTBI pugui trobar informació de qualitat o adreçar-se a professionals de la informació.

Per altra banda, la Lara Díaz i la Davinia Pérez han publicat l’article «A gender perspective in the design of a video-on-demand search engine» a partir de la comunicació «Introduction of the gender perspective in the user experience (UX) design of a search engine for a platform of video on demand (VoD)» presentada al congrés. El treball proposa millores en el motor de cerca de les plataformes d’streaming per tal que siguin inclusives, així proporcionant una experiència d’usuari òptima.