Beques Santander CRUE CEPYME per a pràctiques d'estudiants en empreses

És oberta la convocatòria de les Beques Santander CRUE CEPYME de pràctiques externes d'estudiants en empreses per al curs 2015-16. Enguany, hi ha una oferta total de 192 beques adreçades als estudiants de la UB en general, i n'hi ha deu (de quatre hores diàries durant un període de 3 a 4 mesos, amb una remuneració de 265, 11 € íntegres/mes) per a estudiants de la nostra Facultat.

Els requisits acadèmics per participar en la convocatòria són:

  • Estar matriculat en qualsevol ensenyament universitari oficial o propi de grau, postgrau o màster impartit per la Universitat de Barcelona i els seus centres adscrits.
  • En el cas dels graus, haver superat el 50 % dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.
  • No mantenir cap relació contractual amb l'empresa.
  • No haver gaudit de la beca Santander CRUE CEPYME en cap de les edicions anteriors.
  • No gaudir d’un altre ajut o beca formativa de característiques iguals o similars.

Els estudiants s'han d'inscriure fins al 31 de gener de 2016 a: www.becas-santander.com. Més endavant, ho hauran de fer al GIPE (l’aplicació de la UB on es gestionen les pràctiques externes): www.ub.edu/feinaub.

Seccions