Nova edició de l’«Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura»

S'ha encetat una nova edició de l’Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, la de 2018, coordinada pels professors Lluís Agustí i Maite Comalat. La publicació de l’Anuari es farà per entregues quinzenals dels articles, com en edicions anteriors, fins que a final d’any es donarà per tancat el volum.
 
L’Anuari té com a objectiu recollir l’estat de la qüestió i fer balanç d’actuacions corresponents a l'àmbit de les biblioteques, el llibre i la lectura a Catalunya durant el bienni anterior; això és, les actuacions que corresponen als anys 2016 i 2017.
 
El primer article publicat és «La lectura entre els infants i els joves a Catalunya (2016-2017)», un treball de Jaume Centelles. En aquest capítol s’analitzen els resultats de les diferents proves dutes a terme pels alumnes de quart i sisè curs d’educació primària i pels de quart curs d’educació secundària obligatòria que mesuren el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics de l’alumnat respecte a la lectura. Es comenten també els plans de lectura que, durant aquest període, han quedat aturats o suprimits, fet que contrasta amb l’efervescència de noves iniciatives de col·lectius que s’organitzen —com l’Escrivim, la Biblio(r)evolució o Àlbum Barcelona— o amb la consolidació d’altres activitats significatives —congressos, seminaris i grups de treball—. També s’apunten algunes tendències que, atès el creixent interès social per la lectura, fan pensar en un esdevenir millor en tots els aspectes.
 
Seccions

L'«Anuari de l’OBLL 2016» tanca amb nous articles i una mirada més àmplia

Durant aquests mesos de l’any 2017, l’Anuari ha seguit publicant els articles que completen l’edició 2016. Alguns dels textos són vells coneguts i es mantenen en la línia de les edicions passades com, per exemple, l’article «Comerç del llibre a Catalunya (2014-2015)», a càrrec de Joaquim Bejarano, o els articles sobre biblioteques públiques, de Maite Comalat i Eulàlia Espinàs, biblioteques escolars, de Mònica Baró i Pau Raga, o el que està dedicat a les biblioteques universitàries que, en aquesta edició, han elaborat Carina Rey i Adelaida Ferrer.

D’altres articles tracten temes que fins ara l’Anuari no havia contemplat i que es volen consolidar pel seu interès i la seva projecció. Destaquen, en aquest sentit, els articles sobre la lectura digital de Bernat Ruiz Domènech o el de centres patrimonials d’Isabel Juncosa.

L’Anuari 2016 manté, d’aquesta manera, el mateix nombre d’articles que l’edició de 2014, ja que alguns temes que es van tractar llavors no s'han tocat enguany, tot i que  es reincorporaran a l’edició de 2018. La difusió que s’ha fet a les xarxes socials i que han fet els mateixos autors han permès mantenir un molt bon nivell de consultes que ajuden a consolidar la revista en el seu àmbit.

Els editors ja estan treballant en l’edició 2018 amb la idea de continuar ampliant l’anàlisi i l'observació a altres àmbits i incorporar, així, articles sobre la traducció, l’edició de llibres per a adults (ficció i no ficció), l’edició electrònica o la lectura entre els universitaris.

Etiquetes
Seccions

Dos nous lliuraments de l'«Anuari de l’OBLL 2016»: biblioteques especialitzades i la promoció de la lectura a les llibreries de Catalunya

Els dos darrers articles de l'Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016 estan dedicats a la promoció de la lectura per part de les llibreries i a un tema que fins ara l'Anuari no havia tocat de manera independent: les biblioteques especialitzades.

Per una banda, Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, ens presenta «La promoció de la lectura a les llibreries de Catalunya (2014-2015)», un article que posa en evidència que la majoria de llibreries catalanes tenen una activitat de promoció dels autors, dels seus llibres, i de la lectura en general, prou potent i remarcable. De manera natural, i amb una gran dosi de professionalitat, aquests establiments culturals de proximitat acullen de manera regular actes de presentació de títols nous, tallers, signatures o clubs de lectura. Aquest és un dels valors importants d'una xarxa llibretera que es reivindica constantment com a espai cultural i prescriptor de referència. En aquest article, es repassa aquesta feina promocional i s'actualitza la informació de què es disposa sobre les llibreries més actives.

Al seu torn, Eulàlia Sau, de la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya, és l'autora de «Les biblioteques especialitzades a Catalunya (2014-2015)», on trobareu una anàlisi de les definicions i classificacions de les biblioteques especialitzades que fan entitats, estadístiques i directoris, i una reflexió sobre la situació d'aquestes biblioteques que, malauradament, són força invisibles. L'article també revisa les actuacions d'algunes biblioteques especialitzades de Catalunya durant els anys 2014-2015, principalment pel que fa a activitats institucionals i/o de cooperació, que demostren la seva vitalitat.

Etiquetes
Seccions

L'«Anuari de l’OBLL 2016» reprèn el seu camí

Un cop passades les vacances d'estiu, l'Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016  reprèn la seva publicació amb els lliuraments quinzenals que permetran tancar el número a finals d'any.

El nou article, del qual és coautor un professor de la Facultat, porta per títol «Diaris i revistes: panoràmica editorial i d'audiències a Catalunya (2014-2015)». Els seus autors —Pere Franch i Javier Guallar— ens presenten una panoràmica de les publicacions periodístiques catalanes del bienni 2014-2015 i mostren les dades d'audiència i difusió dels principals mitjans d'informació diària i no diària. A més, comenten les novetats de les capçaleres informatives més importants en el període analitzat i fan una relació no exhaustiva dels nous mitjans apareguts durant aquests dos anys.

Etiquetes
Seccions

Dos nous lliuraments de l'«Anuari de l’OBLL 2016»: accessibilitat informativa i recerca sobre llibres infantil i juvenils

L'Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016 ja té 6 articles i els dos darrers estan dedicats a la lectura fàcil i l'accessibilitat informativa i a la recerca sobre llibres infantils i juvenils. Els trobareu aquí: Vidal, Laia; Serra, Elisabet. «Lectura fàcil i accessibilitat informativa a Catalunya (2014-2015)». Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 4 (2016), p. 51-62, i Colomer, Teresa. «Estudis i recerca sobre llibres infantils i juvenils a Catalunya (2014-2015)». Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 4 (2016), p. 63-73. La publicació periòdica d'articles de l'Anuari començarà de nou a mitjan setembre.

Etiquetes
Seccions

Segon lliurament de l'«Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016»: recerca sobre edició i hàbits lectors

Ha aparegut el segon article de l'Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016 que, en forma de lliuraments quinzenals, anirà sortint al llarg de l’any. En aquest cas, es tracta de: «Estudis i recerca sobre edició i hàbits lectors a Catalunya (2014-2015)», de la professora Anna Villarroya, on s’analitzen els estudis entorn a l’activitat editorial a Catalunya i als hàbits lectors de la població catalana, les activitats de difusió i divulgació de la recerca d’aquesta temàtica  i les publicacions més rellevants. L'article de Villarroya posa en evidència que, tot i que el context general de crisi econòmica dels darrers anys ha incidit negativament en el sector editorial i també en les polítiques socials de foment d'hàbits i pràctiques culturals, la producció científica en aquests àmbits ha seguit la tendència positiva d'anys anteriors.

L’Anuari, del qual són editors els professors Lluís Agustí i Maite Comalat, mantindrà aquesta distribució periòdica quinzenal fins a completar-se a final d’any.

Seccions

Primer lliurament de l'«Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016»

Acaba d'aparèixer el primer article de l'Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016 que, en forma de lliuraments quinzenals, anirà sortint al llarg de l’any.

Aquest serà el quart volum de l'Anuari, publicació que es va iniciar el curs 2009-2010. Com en anys anteriors, té l'objectiu de recollir l’estat de la qüestió i fer balanç de les actuacions que s'han dut a terme a Catalunya durant el bienni anterior —en aquest cas, els anys 2014 i 2015— en els diversos àmbits que analitza l’Observatori.

L'edició d'aquest any, que mantindrà una distribució periòdica fins a completar-se a final d’any, incorporarà alguns capítols nous que, sense trencar amb els continguts anteriors i sempre seguint els eixos de l’Observatori, permetran fer una mirada més àmplia a allò que ha passat al voltant de la lectura, els llibres i les biblioteques.

En aquest primer lliurament, estan disponibles la «Introducció» —a càrrec dels  professors de la Facultat i editors de l'Anuari, Lluís Agustí i Maite Comalat—, i l’article de Joan Portell, «Panorama del llibre infantil i juvenil a Catalunya (2014-2015)». Aquest article presenta les tendències que s'han observat en la producció de llibres infantils catalans i, tot i que s'hi constata l’arribada de la crisi al món de la literatura infantil i juvenil i la manca d’innovació en l’edició adreçada als lectors més grans, s'hi destaca també l’ascens de l’àlbum il·lustrat, la bona salut de la iniciativa privada que permet tirar endavant nous projectes, i la continuïtat en la utilització de dates assenyalades per treure a la llum autors o obres de renom.

Podeu consultar l'Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016 a l'enllaç següent: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori. Esperem que els seus continguts siguin del vostre interès i us agrairem que en feu difusió allà on cregueu oportú.

Etiquetes
Seccions

L'«Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014» ja té deu articles!

Lluís Agustí i Maite Comalat, editors de l'Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014, ens recorden que al llarg del mes de novembre ja s'hi han publicat deu articles. Com ja van anunciar en el seu moment, l'Anuari ha adoptat una nova modalitat de publicació: els articles hi van apareixent esgraonadament en lliuraments setmanals. Podeu consultar-los a: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/21206.

Etiquetes
Seccions

Primer lliurament de l'«Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014»

 

Acaba d'aparèixer la primera entrega de l’Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014, que anirà sortint en lliuraments setmanals fins a final d’any

Aquest és el tercer volum de l'Anuari, publicació que es va iniciar el curs 2009-10 i que té l’objectiu de fer balanç de les actuacions dutes a terme a Catalunya durant el bienni anterior —en aquest cas els anys 2012 i 2013— en els diversos àmbits que tracta l’Observatori. Enguany, s'ha volgut ampliar el camp d’anàlisi a través de capítols nous que, sense trencar amb els continguts anteriors, permetran tenir una mirada més àmplia sobre el que ha passat al voltant de la lectura, els llibres i les biblioteques.

En aquest primer lliurament, estan disponibles la «Introducció», a càrrec dels  professors de la Facultat i editors de l'Anuari, Lluís Agustí i Maite Comalat, i l’article de Joan Portell «Panorama del llibre infantil i juvenil a Catalunya (2012-2013)». Podeu consultar-los a: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/21206.

Etiquetes
Seccions