Convocatòria d'una beca de col·laboració amb l'ensenyament de Comunicació Audiovisual

La Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals ha publicat una oferta de beca de col·laboració amb l'ensenyament de Comunicació Audiovisual a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. El termini de presentació de les sol·licituds és entre el 5 i el 15 d'octubre de 2021.

 • Col·laborar en el préstec i revisió del material audiovisual. Preparar sortides de material i revisar-ne el retorn.
 • Col·laborar en el control i el suport tècnic al plató: mantenir operatiu l'espai per a la realització de pràctiques, assessorar tècnicament els usuaris, vetllar perquè tothom faci un bon ús del material i les instal·lacions, muntar i desmuntar decorats, escenografies i configuracions tècniques per a pràctiques docents i deixar recollit l'espai en finalitzar les activitats.
 • Col·laborar en el control i el suport tècnic a l'aula de so: mantenir operativa l'aula per a la realització de pràctiques, assessorar tècnicament els usuaris, vetllar perquè tothom faci un bon ús del material i les instal·lacions, deixar recollit l'espai en finalitzar les activitats.
 • Col·laborar en el suport tècnic d'actes, taules rodones i conferències: donar suport tècnic en megafonia i projeccions i mantenir operativa la cabina de control de megafonia i la sala.

Convocatòria

Seccions

Convocada una beca de suport als serveis d'informació digital de la Facultat

La Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals ha obert una convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport al manteniment dels serveis d'informació digital de la Facultat. L'activitat consisteix a col·laborar en el manteniment dels espais web de la Facultat: lloc web, intranet i portal de notícies, del Servei d'Ofertes de Feina (SIOF) i de les xarxes socials de la Facultat.

La beca és per a estudiants del grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital, d'Informació i Documentació o de la doble titulació Infocom, amb una dotació econòmica total de 6.010,52 euros i una dedicació de 20 hores setmanals, del 15 de juliol de 2021 al 14 de juliol de 2022, amb un període d'inactivitat del mes d'agost, i prorrogable fins a un màxim d'11 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 al 29 de juny de 2021. Més informació, amb tots els detalls de la convocatòria i la sol·licitud telemàtica, a: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/223346

Seccions

Convocatòria d'una beca de col·laboració amb el projecte MIAR

La Facultat ha obert la convocatòria d'una beca adreçada als seus estudiants per col·laborar amb MIAR (Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes), el projecte desenvolupat pels professors Marta Somoza, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín i Cristóbal Urbano que mesura la visibilitat de les revistes en funció de la seva presència a bases de dades bibliogràfiques i a repertoris, amb la intenció d’oferir una radiografia de la difusió secundària de cada publicació.

El període de col·laboració va del 4 de setembre de 2018 al 31 de juliol de 2019, i la dedicació és de 25 hores setmanals. El període de presentació de sol·licituds acaba el 4 de maig a: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/51571, on trobareu també les bases completes de la convocatòria.

Seccions

Beques de col·laboració UB per a estudiants de CAV i d'IiD

S'acaben de convocar tres beques de col·laboració de la UB especialment adrecades a estudiants de CAV i d'IiD. N'hi ha una per general material audiovisual per al Servei de Gravació de Classes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, una altra per col·laborar amb els arxius intermedis i l'Arxiu Històric de la UB, i una altra per donar suport a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Física en la gestió dels ensenyaments de la Facultat. Troberu tota la informació a: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/listPublicacions.

Seccions

Convocada una beca per col·laborar amb l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la Facultat

S’ha fet pública la convocatòria extraordinària d’una beca de col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de les Facultats de Biblioteconomia i Documentació i de Ciències de la Terra. El termini de presentació de sol·licituds és obert fins al 23 de juny. Les bases estan disponibles a https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/29692.

Seccions

S'ha convocat una beca adreçada als estudiants d'INFOCOM per col·laborar amb la Fundació Banc Sabadell

S'acaba de publicar l'oferta extraordinària d'una beca per col·laborar amb l'Arxiu Històric de Banc Sabadell en la creació de productes documentals per a la preservació i la difusió de la història del Grup. Per optar a aquesta beca, és un mèrit rellevant ser estudiant de la doble titulació INFOCOM. El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 22 de maig de 2017.

Seccions

Becaris de col·laboració a la Facultat

Ha començat un nou semestre i convé presentar els becaris que col·laboren amb diversos serveis de la Facultat. Magdalena Gibert, estudiant del grau d’IiD, segueix donant suport al manteniment dels serveis d’informació, i també continua amb nosaltres Raquel Torruella, la becària de la Xarxa de Dinamització Lingüística. Daniela Chavarria és la nova becària de Relacions Internacionals. Anna Angulo, Ricardo Pozzobon i Francesc Sánchez donen suport a les aules d'informàtica.

Seccions

Convocatòria de dues beques de col·laboració per fer d'informador sobre els graus de CAV i IiD al Saló de l'Ensenyament

El Servei d'Atenció a l'Estudiant ha convocat 58 beques adreçades a estudiants que vulguin col·laborar en tasques d'informació sobre l'oferta formativa de la UB al Saló de l'Ensenyament 2017 en torn de matí o de tarda. N'hi ha dues que estan adreçades a estudiants de la nostra Facultat i els requisits que cal complir són:

 • ésser estudiant d'algun dels ensenyaments de grau de la Facultat de BiD
 • acreditar el nivell C1 de domini del català
 • haver superat un mínim de 120 crèdits

I es valoraran com a mèrits:

 • coneixements sobre els graus que s'imparteixen a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i sobre les sortides professionals dels graduats
 • participació com a voluntari en activitats acadèmiques i socials
 • realització de pràctiques no curriculars
 • formació complementària relacionada amb els ensenyaments
 • experiència en atenció al públic.

Aquestes beques són incompatibles amb altres beques de col·laboració. El termini de presentació de sol·licituds s'ha prorrogat fins al 21 de febrer. Trobareu més detalls de la convocatòria a: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/25345. Enguany, el Saló de l'Ensenyament tindrà lloc del 22 al 26 de març de 2017.

Seccions

Convocatòria extraordinària de beques de col·laboració

El Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística ha convocat dues beques de col·laboració que poden interessar a estudiants de la Facultat. Una és per col·laborar amb la Unitat d'Administració Electrònica i Gestió Documental en la gestió de la documentació de l'arxiu de la Facultat de Belles Arts i l'altra es convoca per col·laborar amb la Unitat d'Entorns Web. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 10 de gener de 2017. Trobareu tota la informació a: ttps://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/23952.

Seccions

Convocatòria de beques de col·laboració amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ha convocat 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis, treballs i tasques d’assistència i suport relacionades amb diferents àmbits d’actuació del Centre. N’hi ha dues que poden interessar especialment als estudiants de la nostra Facultat:

 • 1 beca per col·laborar en matèries d’arxiu i gestió administrativa
 • 1 beca per col·laborar en matèries de biblioteconomia i documentació

Per optar-hi, cal estar cursant el grau d'Informació i Documentació, el grau superior d'Arxivística i Gestió de Documents o algun màster o postgrau relacionat amb l’arxivística i la gestió documental. També pot sol·licitar la beca algú que hagi obtingut un títol de grau, diplomatura, postgrau o màster en alguna d'aquestes especialitats en l'any de la publicació de la convocatòria.

El període de col·laboració s’iniciarà el febrer de 2017 i finalitzarà el desembre de 2017. Cada beca té una dotació econòmica de 650 euros mensuals i el termini per presentar les sol·licituds acaba el 28 de novembre de 2016.

Per a més informació, consulteu:

Seccions