Marina Salse parla del grau d'IiD a la jornada sobre semipresencialitat de la Facultat de Biologia

El passat 10 de febrer, la cap d’estudis del grau d’IiD, Marina Salse, va participar a la jornada La semipresencialitat: experiències a la UB i aplicacions a la Facultat de Biologia. La sessió va tenir dues parts: la primera, va estar dedicada a analitzar què s’entén per docència semipresencial —Marina Salse hi va presentar la comunicació: «Grau d’Informació i Documentació semipresencial: una experiència pilot que ha deixat de ser-ho»— i a la segona, s'hi van explicar experiències concretes. Trobareu totes les presentacions a: http://www.ub.edu/biologia/equip_deganal/docs/programa_jornada.pdf.

Seccions

Jornada sobre semipresencialitat a la UB

El dia 11 de juliol, va tenir lloc a l’aula capella de l’Edifici històric la Jornada sobre Semipresencialitat a la Universitat de Barcelona, organitzada pel Vicerectorat de Política Docent i Científica. La vicedegana Sílvia Argudo hi va presentar, en col·laboració amb Màrius Domínguez, vicedegà de la Facultat d’Economia i Empresa, una comunicació que porta per títol «La diversitat en la semipresencialitat», on s'analitzen comparativament les experiències de semipresencialitat dels graus d’Informació i Documentació, Economia i Administració d’Empreses. A la sessió de la tarda, els membres de de la comissió de treball sobre semipresencialitat de la UB, de la que també forma part Sílvia Argudo, van presentar els resultats de l'anàlisi de les dades obtingudes a partir d'una enquesta sobre les experiències de semipresencialitat a la UB que s'ha fet recentment. La jornada va comptar amb una nodrida presència de professors de la Facultat.

Seccions