M. Ángeles García ha col·laborat en la redacció d'un manual de comunicació per a l'Ajuntament de Madrid

La professora M. Ángeles García ha col·laborat —amb la resta dels membres del grup de recerca Estudios del Discurso Académico y Profesional (EDAP) que coordina Estrella Montolío— en la redacció de Comunicación clara. Guía práctica, un manual adreçat als treballadors de l'Ajuntament de Madrid que va ser presentat als mitjans de comunicació el passat 11 de gener.

Comunicación clara és una eina de consulta, amb claus, exemples i recomanacions, que ha estat elaborat amb l'objectiu de consolidar una cultura comunicativa basada en el ciutadà com a centre d'interès. El manual vol donar pautes per aconseguir una comunicació —presencial, escrita, telefònica o telemàtica— més directa, senzilla, transparent i comprensible, bo i fugint del llenguatge ampul·lós que caracteritza sovint la comunicació entre l'Administració i la ciutadania.

En l’elaboració d’aquesta eina, el grup de recerca EDAP ha treballat amb l'equip de la consultoria Prodigioso Volcán i amb Fundéu BBVA.

Seccions

Projecte d'Innovació Docent sobre les capacitats persuasives de l'estudiant de CAV

La Facultat acull un nou projecte d’innovació docent: «Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l’estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals». El projecte acaba de ser aprovat a la darrera convocatòria del Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (2016PID-UB/026), i és coordinat per la professora M. Ángeles García Asensio. Hi participen també els professors Carlos Aguilar, Jorge Franganillo, Anna Marquès, Paula Ortiz, Sandra Ruis, Lydia Sánchez, Javier Sanz, i lingüistes de l’equip de recerca EDAP (Estudis del Discurs Acadèmic i Professional (EDAP).

Seccions

Professors de CAV a la 2016 IAMCR Conference

Del 27 al 31 de juliol, té lloc a la University of Leicester (Gran Bretanya) el congrés que organitza anualment la International Association for Media and Communication Research (IAMCR) i on els professors de la Facultat, Carlos Aguilar, M. Ángeles García, Lucía Jiménez, Mario Pérez-Montoro i Lydia Sánchez, han presentat tres comunicacions: «Discourse and informative quality: measuring referred to speech in the new services of Spanish public and private television channels», «Informative quality and pluralism in the news services of regional television channels: a proposal for a quality index» (C. Aguilar, M. Á. García i L. Sánchez) i «Media on mobile devices: usability and information access» (L. Jiménez, M. Pérez-Montoro i de nou L. Sánchez).

Seccions