Aprèn i practica llengües: Rosetta Stone i grups de conversa

Del 5 al 20 d'octubre, és obert el període de matrícula a Multilingüitza't amb Rosetta Stone, amb l'opció de matricular-s'hi per un any o per sis mesos. Rosetta Stone és un mètode d'autoaprenentatge de llengües per Internet amb el qual es pot practicar i millorar les destreses lingüístiques de 23 llengües.

Una altra opció per practicar llengües són els grups de conversa. Trobareu aquí tota la informació de les possibilitats que els Serveis Lingüístics ofereixen als estudiants de la UB per practicar de manera informal dins d'un grup de conversa conduït per un dinamitzador nadiu no professional. Les inscripcions als grups de conversa comencen el 15 d’octubre.

Seccions

Recursos i serveis lingüístics per a estudiants

Els Serveis Lingüístics de la UB posen al servei dels estudiants una gran diversitat de recursos, agrupats en tres grans àmbits que han titulat: «Per informar-se sobre les llengües de la UB i formar-se», «Per a la redacció de treballs acadèmics», i «Per a l’acollida de l’alumnat internacional i la promoció del català». Els trobareu a: http://www.ub.edu/sl/estudiants

Us recordem, a més, que la Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat —que forma part de la xarxa de comissions que els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona han constituït en els diferents centres amb l’objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana en la recerca, la docència, l'administració i els serveis— pot donar un cop de mà a professors, estudiants i PAS que necessiten informació sobre els usos lingüístics de la UB o sobre recursos lingüístics més específics.

Seccions

Recomanacions per a un ús no sexista de la llengua en la documentació institucional de la UB

Els Serveis Lingüístics acaben de publicar uns criteris nous per a la redacció de textos igualitaris, tant en català com en castellà. Aquests criteris són fruit de l’acord entre diverses universitats catalanes i tenen l’objectiu de permetre una visibilització equitativa entre homes i dones en els textos institucionals de la UB. Segueixen, a més, els principis bàsics de l’«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua», un document marc que assegura un consens sobre aquesta qüestió en l’Administració pública. Hi trobareu estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors). També s’hi expliciten quins són els millors recursos segons el tipus de document i s’ha posat un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Seccions

Guia de redacció de continguts acadèmics en format web

 

Els Serveis Lingüístics de la UB han elaborat un nou instrument: 20 recomanacions per redactar bé, una guia per redactar continguts acadèmics amb els estàndards de qualitat interuniversitària. Aquesta guia, redactada conjuntament amb altres serveis lingüístics d’universitats catalanes, té un objectiu doble: sensibilitzar les persones que redacten continguts acadèmics en format web sobre la importància que els textos estiguin ben escrits i oferir de manera sintètica vint recomanacions per produir textos de qualitat.

Seccions