Nova remesa de termes aprovats pel Termcat

El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) publica regularment sèries de termes que han estat aprovats pel Consell Supervisor del Termcat. Aquests termes passen a formar part de la Neoloteca, una eina lexicogràfica en línia que ens ajuda a triar les formes considerades més adequades per a neologismes i conceptes d'especialitat.

El passat 4 de gener de 2017, es va donar a conèixer una nova remesa de termes que han estat estudiats i fixats per aquesta entitat científica dedicada a la terminologia catalana. Pertanyen a una diversitat de camps del coneixement — alimentació, botànica, economia...—, però els que  ens poden interessar més a la Facultat són els que estan dedicats a la informàtica i a Internet. D'aquesta àmbit, els termes incorporats són: «ciber- », «digital», «electrònic», «en línia» i «virtual». En aquesta ocasió, en els termes incorporats no ens sorprenen gaire, però potser valdria la pena insistir en la forma «en línia», que a la Facultat utilitzem de sempre enfront de l'original anglès «on-line» o «online» i que encara apareix prou sovint en publicacions especialitzades. Apostem, doncs, per la forma catalana «en línia», una forma adient, comprensible i fàcil d’utilitzar en qualsevol context.

Etiquetes

Seccions