Articles de revistes

Agustí, L. "Aportacions per a una bibliografia de l'exili republicà català, valencià i balear als Estats Units d'Amèrica", BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, núm. 15 (2005).

Agustí, L. "Bartomeu Costa-Amic: entre el compromiso, la aventura y la ediciión", Laberintos: revista de estudios sobre los exilios culturales españoles, vol. 2021, 129-164. (2021).

Agustí, L. ¿Beneïts siguin els censors?. El món d'ahir: història d'autor. núm. 9, 137-147. (2019).

Agustí, L. "La biblioteca de Nueva York", Cervantes: revista del Instituto Cervantes, núm. 1 (2004).

Agustí, L. "Cómo sentarse a la mesa en el siglo XIV [Francesc Eiximenis]", Pasarela: revista del Centro de apoyo de la Uned en París, juny (1999).

Agustí, L. "El Diccionario etimológico castellano e hispánico de Corominas/Pascual veinte años después", Métodos de Información, núm. 35-36 (2000).

Agustí, L. "Organització d'una biblioteca personal o familiar". Ex-libris Casa Bauró. Fulls de Bibliografia (Andorra). vol. 2019, núm. 22. (2019).

Agustí, L. "Les réseaux des bibliothèques à l'extérieur: les modèles français et espagnol", Bulletin des bibliothèques de France, núm. 47 (2002).

Agustí, L. "Segueixen tenint sentit les biblioteques públiques?." El Cartiplàs del Plafó . núm. 114, 1-1. (2018).

Agustí, L. "Viage literario a la Iglesias de España de Jaime y Joaquín Lorenzo Villanueva [Edició facsímil de la Biblioteca Valenciana fons Nicolau Primitiu]", Métodos de Información, núm. 50 (2002).

Agustí, L. "La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l'Instituto Cervantes", Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 20 (1997).

Agustí, L.; Bover, J."Impresos rars portuguesos: tres fulletons del segle XVIII de tema menorquí a la BN de Lisboa", Revista de Menorca, (1996).

Agustí, L.; Mañà, T. El ressò de la vida. Anuaris i dietaris de les biblioteques: una selecció de textos. L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 414 , 46-57. (2015).

Agustí, L.; Dachs, R. "Videotex i biblioteques", Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 9 (1991).

Agustí, L.; Pedrerol, A. "Sous le patronage de Cervantes: Les bibliothèques de centres culturels étrangers en France", Bulletin d’informations: Association des Bibliothécaires Français, núm. 179 (1998).

Agustí, L.; Pons, A. "La formación de libreros en España: balance de la Escuela de Librería. Contraportada." núm. 4, 52-61. (2019).

Agustí, L.; Pons, A. "Una propuesta de formación para los libreros." Trama y Texturas. núm. 29, 47-61. (2016).

Agustí, L.; Redondo, S. "Public libraries: adapting to the digitised environment. An interview with John Lake", El Profesional de la Información, vol. 17 (2), (2008).

Agustí, L.; Rueda Ramírez, P. "La Colección Aquelarre: editar en México después del naufragio", Revista Caracol, núm. 20, 512-542 (2020).

Mañà, T.; Agustí, L.; Barrios, M.T.; Ventura, N.; Villarroya, A. "La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009)", Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, núm. 1 (2010).

Santamarta, A.; Agustí, L. "Clubes virtuales de lectura en España: participantes y funcionamiento", Ocnos: revista de estudios sobre lectura, vol. 20, 108-121 (2021).