Articles de revistes

 

Agustí, Ll. "Aportacions per a una bibliografia de l'exili republicà català, valencià i balear als Estats Units d'Amèrica", BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, núm. 15 (2005).

Agustí, Ll. " La biblioteca de Nueva York", Cervantes: revista del Instituto Cervantes, núm. 1 (2004).

Agustí, Ll. "El Catálogo (1747) de venda de la biblioteca de Miquel Gonser i Andreu (1697–1743), canceller de la Universitat de Cervera", en: Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX). New York: Digitalia Publishing (en premsa).

Agustí, Ll. "Cómo sentarse a la mesa en el siglo XIV [Francesc Eiximenis]", Pasarela: revista del Centro de apoyo de la Uned en París, juny (1999).

Agustí, Ll. "El Diccionario etimológico castellano e hispánico de Corominas/Pascual veinte años después", Métodos de Información, núm. 35-36 (2000).

Agustí, Ll. "Les réseaux des bibliothèques à l'extérieur: les modèles français et espagnol", Bulletin des bibliothèques de France, núm. 47 (2002).

Agustí, Ll. "Viage literario a la Iglesias de España de Jaime y Joaquín Lorenzo Villanueva [Edició facsímil de la Biblioteca Valenciana fons Nicolau Primitiu]", Métodos de Información, núm. 50 (2002).

Agustí, Ll. "La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l'Instituto Cervantes", Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 20 (1997).

Agustí, Ll.; Bover, J."Impresos rars portuguesos: tres fulletons del segle XVIII de tema menorquí a la BN de Lisboa", Revista de Menorca, (1996).

Agustí, Ll.; Dachs, R. "Videotex i biblioteques", Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 9 (1991).

Agustí, Ll.; Pedrerol, A. "Sous le patronage de Cervantes: Les bibliothèques de centres culturels étrangers en France", Bulletin d’informations: Association des Bibliothécaires Français, núm. 179 (1998).

Agustí, Ll.; Redondo, S. "Public libraries: adapting to the digitised environment. An interview with John Lake", El Profesional de la Información, vol. 17 (2), (2008).

Mañà, T.; Agustí, L.; Barrios, M.T.; Ventura, N.; Villarroya, A. "La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009)", Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, núm. 1 (2010).