Docència

Professor col·laborador permanent doctor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (2020- )

Desenvolupament de Col·leccions
Fonts d'Informació
Història del Patrimoni Documental
Indústries Culturals i Societat de la Informació

Professor col·laborador permanent doctor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (2018-2020)

Desenvolupament de Col·leccions
Indústries Culturals i Societat de la Informació
Recursos i Serveis de Referència

Professor col·laborador permanent de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (2007-2018)

Desenvolupament de Col·leccions
Recursos i Serveis de Referència
Bibliografia General i Sistemàtica

Lector de la Universidade Nova de Lisboa. Departamento de Línguas e Literaturas Modernas de la Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Lisboa (1996–1997)

Professor a la Sociedade de Língua Portuguesa de Lisboa (1995 – 1997)